Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

8 Aralık 2014
by Aperitif Matematik
5 Comments

Matematiğim zayıf diyenler için kitap tavsiyesi: Aperitif Matematik

Matematiğim zayıf diyenler için kitap tavsiyesi:

 

Aperitif Matematik (Yayın Denizi)

Geometri Yapamıyorum Diyenler İçin…

 

Aperitif matematik ve geometri

Bu kitap kimler için?

Piyasadaki kolay kitaplar da bana zor geliyor diyenler için, 

matematik yapamıyorum diyenler için, matematik yapamıyorum diyenler için, 

matematiğim kötü bana yardım edin diyenler için, 

Kitapla ilgili yorumlarınızı bu yazıya  yazabilirsiniz

4 Nisan 2017
by ibrahimatas
0 comments

İşlem

İşlem

A boş olmayan bir küme ve A ⊂ B olmak üzere A x A
kümesinden B kümesine tanımlı her fonksiyon, A kümesin-
de tanımlı ikili işlem denir. ▲ , ✶ , ● , +, –, •, ■ … gibi sem-
bollerle gösterilir.
f(x, y) = x ✶ y
İşlemin Özellikleri
A kümesinde tanımlı bir işlemin sonucu da yine A kü-
mesinde ise A kümesi verilen işleme göre kapalıdır denir.
Değişme Özelliği
▲ işlemi A da tanımlı olsun. Her a, b ∈ A için
a ▲ b = b ▲ a ise ▲ işlemi değişme özelliği vardır.
Birleşme Özelliği
▲ işlemi A da tanımlı olsun. Her a, b, c ∈ A için
a ▲ (b ▲ c) = (a ▲ b) ▲ c ise ▲ işleminin birleşme
özelliği vardır denir.
Birim (Etkisiz) Eleman
Her x ∈ A ve bir tek e ∈ A için
x ▲ e = e ▲ x = x oluyorsa ” ▲ ” işleminin etkisiz elemanı
e dir. Etkisiz eleman bir tanedir.

A = {a, b, c, d} kümesinde ▲ işlemi aşağıdaki gibi ta-
nımlansın.
▲ a b c d
a d a b c
b a b c d
c b c d a
d c d a b
▲ işleminin etkisiz
elemanı b dir.
Ters Eleman
✶ , A da tanımlı bir işlem ve bu işlemin etkisiz elemanı
e olsun.
a ✶ b = e eşitliğini sağlayan bir tane b ∈ A varsa b ye a
nın tersi denir ve a –1 = b şeklinde gösterilir.
• Bir işlemin etkisiz elemanı yoksa ters elemandan
söz edilemez.
• Ters eleman bulunurken ilk önce etkisiz eleman
bulunur sonra ters eleman bulunur.
• Etkisiz elemanın tersi kendisidir.
Yutan Eleman
▲ , A da tanımlı bir işlem
x, y ∈ A için x ▲ y = y ▲ x = y
oluyorsa y ye yutan eleman denir.
ÖRNEK:
Tam sayılar kümesinde ” ▲ ” işlemi
x ▲ y = x  2+y 2

şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, (3 ▲ 4) ▲ 12 işleminin sonucu kaçtır?
ÇÖZÜM:
3 ▲ 4 = 3 2+4 2
+ = tir.
(3 ▲ 4) ▲ 12 = 5 ▲ 12
5 ▲ 12 = 169

4 Nisan 2017
by Aperitif Matematik
0 comments

Mart
Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
1
 Değer Verme Soruları   
5 6 7 8
 Değer Verme Soruları     Değer Verme Soruları       Pozitif-Negatif Sorular      Pozitif-Negatif Sorular  
12 13 14 15
  Tek-Çift Sayılar              Tek-Çift Sayılar              Asal Sayılar       Asal Sayılar    
19 20 21 22
Ardışık Sayılar Ardışık Sayılar Ardışık Sayılar    Faktöriyel Kavramı  
26 27 28 29
   Faktöriyel Kavramı   Sayı Basamakları   Sayı Basamakları    Taban Aritmetiği
  1. Sınıf Öğrencileri için YGS’ye Hazırlık Üniversite Sınavına Hazırlık Ders Çalışma Programı

Şimdi gelelim açıklamalara:

  1. Amacımız yaza kadar YGS Matematiği hale yola koymak.
  2. Neden haftanın Perşembe, Cuma , Cumartesi ve Pazar günü çalışıyorum da diğer günler çalışmıyorum? Çünkü ders programımız okul yazılılarından etkilenmesin diye. Sadece burada riskli gün Perşembe. Cuma günü yazılı olursa o haftanın Perşembe günkü dersini cumartesi ve Pazar yapabilirsiniz.
  3. Eğer bu programa uyuyorsanız bu programa uyunuz. Günleri lütfen bu programdaki gibi çalışın. Günleri değiştirmeyin. Her konunun ağırlığına göre ben konuları günlere göre ayırdım. Lütfen bu konuda hassas olalım. Hangi gün hangi konu yazıyorsa sadece o konuya çalışın. İlerideki konulara çalışmayın. Geride de kalmayın. Bu programa uyanlar haziran sonunda YGS matematikten güzel bir yere geleceklerdir.

BU PROGRAMA UYMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ ANCAK BU PROGRAMA GÖRE ÇALIŞIYORSANIZ BU PROGRAMA GÖRE ÇALIŞINIZ. O kadarJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisan
Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
2 3 4 5
 Taban Aritmetiği Bölme Bölünebilme Bölme Bölünebilme Asal Çarpanlara Ayırma 
9 10 11 12
Asal Çarpanlara Ayırma  Ebob Ekok  Ebob Ekok  Rasyonel Sayılar
16 17 18 19
Denklem Çözme Basit Eşitsizlikler Basit Eşitsizlikler Mutlak Değer  
23 24 25 26
Mutlak Değer   Mutlak Değer   Üslü Sayılar Üslü Sayılar
30
Üslü Sayılar

 

Mayıs
Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
1 2 3
Köklü Sayılar Köklü Sayılar Köklü Sayılar
7 8 9 10
Ç. Ayırma ve Özdeşlikler Ç. Ayırma ve Özdeşlikler Ç. Ayırma ve Özdeşlikler Oran Orantı
14 15 16 17
Oran Orantı Problemler  Problemler  Problemler 
21 22 23 24
Problemler  Problemler  Problemler  Problemler 
28 29 30 31
Problemler  Problemler  Problemler  Problemler 

 

 

 

Haziran
Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
4 5 6 7
Problemler  Problemler  Mantık Mantık
11 12 13 14
Kümeler Kümeler Kümeler Kümeler
18 19 20 21
 Fonksiyonlar   Fonksiyonlar   Fonksiyonlar   Fonksiyonlar 
25 26 27 28
İşlem İşlem Modüler Aritmetik Modüler Aritmetik

 

 

4 Nisan 2017
by ibrahimatas
0 comments

Fonksiyon Kavramı

Fonksiyon Kavramı