Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Basit Eşitsizlikler 1

| 1 Comment

Basit Eşitsizlikler 1

• < → Küçüktür

≤ → Küçük eşittir

Yani a ≤ b → a, b ye eşit veya küçük de olabilir.
• > → Büyüktür
≥ → Büyük eşit
Yeni a ≥ b → a, b den büyük veya eşit de olabilir.

Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir veya çıkarılabilir. Bu işlem, eşitsizliğin yönünü değiştirmez.
a < b iken a + c < b + c
a < b iken a – c < b – c
• Bir eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez.
a < b ve c > 0 iken a . c < b . c dir.

a < b ve c > 0 iken a/c<b/c dir.

Aynı yönlü eşitsizlik taraf tarafa toplanır. Bu toplama aşağıdaki gibidir.

a < b
c < d
+____________
a + c < b + d

a < b
c ≤ d
+____________
a + c < b + d

a ≤ b
c ≤ d
+____________
a + c ≤ b + d

Eşitliğin olması için toplanan eşitsizliklerin her ikisinde de eşitlik olduğuna dikkat ediniz.

Not:

Eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma yapılamaz.

“4 ile 17 arasındaki sayılar”
kümesi aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?
A) [4, 17] B) [4, 17) C) (4, 17]
D) (4, 17) E) |R

“12 den küçük doğal sayılar”
şeklinde verilen küme aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir?
A) x < 12 B) 0 ≤ x ≤ 12 C) 0 < x ≤ 12
D) 0 < x < 12 E) {0 ≤ x < 12, x ∈ IN}

“15 ve 15 ten küçük sayma sayılar kümesi”
ile verilen küme aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir?
A) 0 ≤ x ≤ 15 B) 0 < x < 15 C) 0 ≤ x < 15
D) {1 ≤ x ≤ 15, x ∈ IN} E) 1 < x ≤ 15

x > –4
olduğuna göre, x in alabileceği negatif tam sayıların toplamı kaçtır?
A) –6 B) –3 C) 0 D) 3 E) 6

x bir doğal sayı olmak üzere
x + 3 < 12
olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

x bir sayma sayısı olmak üzere
3x – 5 ≤ 13
olduğuna göre, x in alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

–5 < 3x – 1 ≤ 5
olduğuna göre, x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

x bir doğal sayı olmak üzere
–2 < 2x + 2 ≤ 8
olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

One Comment

  1. Pingback: Basit Eşitsizlikler | Aperitif Matematik

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.