Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Basit Eşitsizlikler 3

| 0 comments

Basit Eşitsizlikler 3

a < x < b ifadesinin karesi alınmak istenirse ilk olarak aralıkta sıfır olup olmadığına bakılır. Eğer aralıkta sıfır var ise alt sınır her zaman sıfırdır.

ÖRNEK:
–6 < x < 4 ⇒ 0 ≤ x^ 2 < 36
Eğer aralıkta sıfır yok ise sınırların karesi alınıp büyük olan üst sınıra küçük olan alt sınıra yazılır.

ÖRNEK:
2 < x < 5 ⇒ 4 < x ^2 < 25
–7 < x < –3 ⇒ 9 < x ^2 < 49

Kapalı Aralık: a, b ve x reel sayılar olmak üzere a ≤ x ≤ b şeklinde gösterilen aralıklara kapalı aralık denir ve x için kapalı aralık [a, b] şeklinde gösterilir.
Yarı Açık Aralık: a, b ve x reel sayılar olmak üzere a ≤ x ≤ b veya a < x ≤ b şeklinde gösterilen aralıklara yarı açık  a ≤ x < b ise [a, b), a < x ≤ b ise (a, b] şeklinde gösterilir.

–3 < x < 2
olduğuna göre, 4x – 1 ifadesinin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır?
A) –12 B) –5 C) –2 D) 0 E) 2

x bir doğal sayı
4 < x ≤ 12
olduğuna göre, x + 3 ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

2 ≤ 2x + 1 ≤ 17
olduğuna göre, 2x + 4 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır?
A) 19 B) 23 C) 25 D) 27 E) 29

2 ≤ x + 1 ≤ 6
olduğuna göre, 2x + 2 ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

–2 < x < 2
y = 3x – 2
olduğuna göre, y nin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (–3, 5) B) (–8, 4) C) (–7, 5)
D) (–6, 6) E) (–5, 4)

x ve y tam sayılar
–4 < x < 1
2 < y < 6
olduğuna göre, x + y toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) –3 B) –2 C) –1 D) 0 E) 1

–4 ≤ a < 9
2 ≤ b < 6
olduğuna göre, 2a + 3b ifadesinin en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) –3 B) –2 C) –1 D) 0 E) 1

–7 ≤ 2x + 1 ≤ 7
olduğuna göre, x in alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) –8 B) –4 C) 0 D) 4 E) 6

–3 < x ≤ 4
2 ≤ y < 5
olduğuna göre, x – 2y ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

4 < a < 8
2 < b < 5
olduğuna göre, b – a farkının en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) –6 B) –5 C) –4 D) –3 E) –2

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.