Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Basit Kesir Bileşik Kesir Tam Sayılı Kesir

| 1 Comment

Kesir Çeşitleri

a ve b tam sayı, b ≠ 0 olmak üzere a/b  ifadesine kesir denir. Kesirlerin meydana getirdiği kümeye rasyonel sayılar kümesi denir ve “Q” ile gösterilir.

Kesir çİZGİSİ

Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Yani rasyonel sayılar kümesi tam sayılar kümesini içine alır. Fakat her rasyonel sayı tam sayı değildir. Bir kesrin pay ve paydasının sıfırdan farklı bir tam sayı ile çarpılması veya bölünmesi kesrin değerini değiştirmez. Bu yapılan işleme kesrin genişletilmesi veya sadeleştirilmesi denir. Yani;

kESİRLERİN SADELEŞTİRİLMESİ

Denk Kesir
x/y kesrinin genişletilmesi veya sadeleştirilmesi ile elde edilen kesirlere denk kesirler denir. “≡” ile gösterilir.

Basit Kesir
İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.

BASİT KESİR

Bileşik Kesir
Payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere bileşik kesir denir.

(–∞, –1] U [1, ∞) aralığındaki sayılara bileşik kesir denir.

ÖRNEK:

5/2  13/-7 …

Not:

Bir kesir pay ve paydasında değişken olduğunda kesrin basit veya bileşik kesir olması  istenirse aşağıdaki tanımlar uygulanmalıdır.
x/y kesri basit kesir ise |x| < |y| dir. x/y kesri bileşik kesir ise |x| ≥ |y| dir.

Not:

Not

 

Tam Sayılı Kesir
a, b, c tam sayılar olmak üzere,  a tam b/c  şeklindeki ifadelere tam sayı kesir denir. a tam b bölü c şeklinde okunur.

Bileşik kesirler tam sayılı kesre çevrilirken bölme işlemi yapılır. Bu bölme işleminde bölüm; tam sayılı kesrin tam sayı kısmını, kalan pay kısmını, bölen payda kısmını vermektedir.

bilşik kesri tamsayılı kesreçevirme

 

One Comment

  1. Cok çok çok çok çok çok çok iyi

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.