Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

| 0 comments

Denklem Çözme

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler    

1. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
a ve b gerçek sayılar olmak üzere ax + b = 0 biçimindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve bu denklemi sağlayan x değerine denklemin kökü denir.
ax + b = 0 denkleminin çözüm kümesi Ç.K={-b/a} dır.
• ax + b = 0 denkleminde

I. a ≠ 0 ise tek çözüm vardır.

II. a = 0 ve b ≠ 0 ise çözüm kümesi Ø dir.

III. a = 0 ve b = 0 ise çözüm kümesi R dır.
• (ax + b) (cx + d) = 0 ise ax + b = 0 veya  cx + d = 0 dır.

2(3x – 1) + 3(–2x + 1) = 1 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) R B) {2} C) {3} D) {0} E) Ø

4(3x – 1) + 3 = 12x + 7 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ø B) {1} C) {2} D) {3} E) R

2x + 7 = 2x + 7 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) R B) {0} C) {1} D) {2} E) Ø

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.