Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

| 11 Comments

Denklem Çözme

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

ax+ by= c
dx+ ey =f

biçimindeki denklemlere denklem sistemi denir.
Bu denklem sistemlerini çözmek için aşağıdaki yöntemler kullanılır.

1. Yok Etme Yöntemi: Verilen denklemlerdeki değ-
şikenlerden birinin kat sayısının, sayı değeri aynı, işareti
farklı olacak biçiminde düzenlenir.

ÖRNEK:
x + y = 3
x – y = 5
denklem sistemini çözelim.
ÇÖZÜM:
x + y = 3
x – y = 5
2x = 8
x = 4

x = 4 yerine yazarsak x + y = 3
4 + y = 3
y = –1
denklem sisteminin çözüm kümesi = {(4, –1)} dir.

2. Yerine Koyma Metodu: Verilen denklemlerin her-
hangi birinde değişkenlerden biri yalnız bırakılıp bulunan
ifadenin diğer denklemde yerine yazılmasıyla sonuca ula-
şılır.
ÖRNEK:

x + y = 3
x – y = 5 denklem sistemini çözelim.
ÇÖZÜM:
x + y = 3 ⇒ x = 3 – y değerini diğer denklemde yerine
koyalım.
x – y = 5 ⇒ 3 – y – y = 5 ve x = 3 – y
3 – 2y = 5 x = 3 – (–1)
–2 = 2y x = 4
–1 = y

İki denklemin birbirine göre durumları

2x + y = 2
x – y = 7         olduğuna göre, x kaçtır?
A) –4 B) –2 C) 1 D) 2 E) 3

2x + y = 13
x – 2y = –1
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {(2,1)} B) {(5,3)} C) {(3,5)}
D) {(1,2)} E) {(–1,3)}

x + 3y = –2
4x – y = 5
denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) {(–1, –1)} B) {(1, –1)} C) {(1, 2)}
D) {(2, 3)} E) {(–1, 2)}

11 Comments

  1. azdaha uzun olsaydı örnekler de sonradan cevaplı olsaydı

  2. sonradan cevaplı yani sorular cevapları ile birlikte olsaydı demek istemiş herhalde arkadaş

  3. çok sağolun elinize sağlık :)

  4. keşke sorular ßirz daha zor olsaydı….

  5. güzeeeeeeeeeeeeeeeeel:):)

  6. Bırak daha soru yapın

  7. keşke daha çok ve bizim yapabiliceğimiz ( çözümsüz ) sorular da olsaydı

    • doğru söylüyorsunuz inşallah her konuyu yeni bir bakış açısıyla tekrar düzenlemeyi düşünüyorum.

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.