Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Bölünebilme Kuralları

| 0 comments

Bölme Bölünebilme 

Bölünebilme Kuralları

Bölünebilme Kuralları

2 ile Herhangi bir sayının ikiye bölünebilmesi için birler basamağı çift olmalıdır.

3 ile Herhangi bir sayının üçe bölünebilmesi için rakamları toplamı üçün katı olmalıdır.

4 ile Herhangi bir sayının dörde bölünebilmesi için son iki basamağı dördün katı olmalıdır.

5 ile Herhangi bir sayının beşe bölünebilmesi için birler basamağı sıfır ya da beş olmalıdır.

6 ile Herhangi bir sayının altıya bölünebilmesi için 2 ve 3 e tam bölünmelidir.

8 ile Herhangi bir sayının sekize bölünebilmesi için son üç basamağı sekize bölünmelidir.

9 ile Herhangi bir sayının dokuza bölünebilmesi için rakamları toplamı dokuzun katı olmalıdır.

10 ile Herhangi bir sayının ona bölünebilmesi için birler basamağı sıfır olmalıdır.

11 ile

 

Örnek 12

235a sayısı 5 ile tam bölünebilen dört basamaklı bir çift sayı ise a kaçtır?

Çözüm

 

Örnek 13

3a7a2 beş basamaklı sayısının  3 ile bölünebilmesi için a kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

 

Örnek 14

345679a yedi basamaklı sayısının 10 ile bölümünden kalan 3 ise 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

 

Örnek 15

34a56 beş basamaklı sayısı 6 ile tam bölünebiliyorsa a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Çözüm

 

Örnek 16

a546 dört basamaklı sayısı 11 ile bölünebiliyorsa a kaçtır?

 Çözüm

 

Örnek 17

435a dört basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 2 ise a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Çözüm

 

Örnek 18

332×8 beş basamaklı sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 ise x kaçtır?

Çözüm

 

Örnek 19

34a3b sayısı 4 ile tam bölünüyor. a+b=8 ise anın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Çözüm

Örnek 20

45a5b beş basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 3, 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre a değerleri toplamı kaçtır?

Çözüm

Örnek 21

A sayısının 10 ile bölümünden kalan 3, B nin 10 ile bölümünden kalan 2 dir. Buna göre A.B+B2+3 sayısının 10 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

Örnek 22

a4bc ve a5bc dört basamaklı doğal sayılardır. a4bc nin 15 ile bölümünden kalan 6 dır. a5bc nin 15 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

Örnek 23

Yirmi basamaklı 88888888888888888888 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

Örnek 24

2x33y sayısının 4 ile bölümünden kalan 3 tür. Bu sayı 9 ile bölünebildiğine göre x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Çözüm

Örnek 25

1!+2!+3!+4!+…………………..+27! Toplamının 12 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

Örnek 26

14! Sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

A) 28       B) 56        C) 68          D) 72           E) 126 

Çözüm

Örnek 27

Dört basamaklı 7a1b sayısı 45 sayısının tam katıdır. Buna göre a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Çözüm

Örnek 28

2m54n beş basamaklı sayısının 30 ile bölümünden kalan 14 ise m yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

Çözüm

Örnek 29

1 den 190 a kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 3 ile bölebildiği halde 5 ile bölünemez?

Çözüm

Örnek 30

1 ile 800 arasındaki doğal sayılardan kaç tanesi

i) 3 ile

ii) 5 ile

iii) 3 ve 5 ile

iv) 3 veya 5 ile bölünebilir?

Çözüm

Örnek 31

Üç basamaklı 73a sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan 7 ve üç basamaklı 3ba sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan 2 dir. Buna göre üç basamaklı aba sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır?

Çözüm

Örnek 32

Beş basamaklı 9m11n sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre m+n toplamının en büyük değeri kaçtır?

Çözüm

Örnek 33

Dört basamaklı a35b sayısının 15 ile bölümünden kalan 6 ise a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Çözüm

 

Örnek 34

a<b , üç basamaklı 3ab sayısı 6 ile tam bölünebiliyorsa a kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

 

 

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.