Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Fonksiyon Çeşitleri

| 1 Comment

Fonksiyon Çeşitleri

Fonksiyon Türleri
1. İçine Fonksiyon: f : A → B fonksiyonu için f(A) ≠ B, yani B kümesinde en az bir eleman açıkta kalıyor ise f fonksiyonu içine fonksiyondur.
2. Örten Fonksiyon: f : A → B, f(A) = B ise yani B de  açıkta eleman kalmıyor ise f fonksiyonuna örten fonksiyon denir.
3. Bire bir Fonksiyon: f : A → B fonksiyonu için A kümesindeki farklı elemanların görüntüleri de farklı ise bu fonksiyon birebir fonksiyondur.

fonksiyon çeşitleri

4. Sabit Fonksiyon: f : A → B, f(A) = c, c ∈ R, yani A kümesindeki bütün elemanlar yalnız bir elemanla eşleniyorsa f fonksiyonuna sabit fonksiyon denir.

sabit fonksiyon

5. Birim Fonksiyon: f : A → A fonksiyonu tanım kümesindeki her elemanı yine kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir.

birim fonksiyon

6. Doğrusal Fonksiyon: a ≠ 0 olmak üzere f : R → R ye tanımlı f(x) = ax + b fonksiyonuna doğrusal fonksiyon denir.
Fonksiyonlarda Dört İşlem
f : A → R, g : B → R ve A ∩ B ≠ Ø olmak üzere,
1. (f + g) x = f(x) + q(x)
2. (f – g) x = f(x) – g(x)
3. (f . g) (x) = f(x) . g(x)
4. (f/g )(x)=f(x)/g(x ) (g(x) ≠ 0)
5. c ∈ R, (c . f)(x) = c . f(x)

Fonksiyon çeşitleri_1

Yukarıdaki fonksiyonlardan hangisi veya hangileri bire birdir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) Yalnız II E) II ve III

Fonksiyon çeşitleri_2

Yukarıdaki şekilde grafikleri verilen, R → R ye tanımlı fonksiyonlardan hangisi veya hangileri bire birdir?
A) II ve I B) I ve III C) Yalnız II D) Yalnız I E) II ve III

f(x) birim fonksiyon olduğuna göre, f(5) kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

f(x) = (a – 1) x + b – 2 fonksiyonu birim fonksiyondur. Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

f(x) = (a – 2) x^ 2 + bx + c – 3
fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

f(x) = (a – 4) x + a + 2
fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre, a kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

f(x) = (a – 2) x + 3a + 1 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre, f(5)  kaçtır?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) 10

Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) f(–x) = f(x) ise f fonksiyonu çift fonksiyondur.
B) f(–x) = –f(x) ise f fonksiyonu tek fonksiyondur.
C) Çift fonksiyonların grafiği Oy eksenine göre simetriktir.
D) Tek fonksiyonların grafiği orijine göre simetriktir.
E) Tek fonksiyon olmayan her fonksiyon çift fonksiyondur.

f çift fonksiyondur.
f(x) = (a – 1) x^ 3 + ax ^2 olduğuna göre, a kaçtır?
A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

f(x) doğrusal fonksiyondur. f(1) = 7 ve f(3) = 13 olduğuna göre, f(5) kaçtır?
A) 14 B) 16 C) 18 D) 19 E) 21

f(x) = (a – 2) x 2 + ax + b fonksiyonu doğrusal fonksiyondur.
f(1) = 9 olduğuna göre, b kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

 

One Comment

  1. Pingback: Fonksiyon Kavramı | Aperitif Matematik

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.