Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Fonksiyon Kavramı

| 1 Comment

Fonksiyon Kavramı

A ve B boş olmayan iki küme olsun. A daki her bir elemanı B de yalnız ve yalnız bir elemanla eşleyen bağıntıya A dan B ye bir fonksiyon denir.


Genel olarak f, g, … gibi küçük harflerle gösterilir.
A dan B ye bir fonksiyon f : A → B  şeklinde gösterilir. A kümesine f fonksiyonunun tanım kümesi, B kümesine f fonksiyonunun değer kümesi denir.
• A dan B ye tanımlı bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için;
A daki her bir elemanın görüntüsü olmalıdır. Yani A da açıkta eleman kalmayacak, B de boşta eleman kalabilir.
A daki her elemanın yalnız bir tane görüntüsü olmalıdır.Yani A daki bir eleman B deki birden fazla eleman ile eşleşemez. Fakat A daki birden fazla eleman B deki bir eleman
ile eşleşebilir.

• A dan B ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı
s(B) üzeri s(A) dır.

• Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için y eksenine paralel doğrular çizilir. Bu doğrulargrafiği yalnız bir noktada kesiyor ise bağıntı bir fonksiyon,
birden çok noktada kesiyorsa fonksiyon değildir.

fonksiyon kavramı _1

A = {a, b, c} ve B = {1, 2, 3} olmak üzere yukarıda venn şeması ile gösterilen bağıntılardan hangisi
veya hangileri fonksiyondur?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III  E) I, II ve III

 

Aşağıdaki grafiği verilen bağıntılardan hangisi fonksiyon değildir?

fonksiyon kavramı_2

A = {a, b, c} ve B = {1, 2, 3, 4} olmak üzere, aşağıdaki bağıntılardan hangisi A dan B ye bir fonksiyondur?
A) b = {(a, 2)}
B) b = {(a, 2), (b, 1)}
C) b = {(a, 1), (a, 2), (b, 1)}
D) b = {(a, 2), (b, 2), (c, 2)}
E) b = {(a, 1), (b, 2), (c, 3), (a, 2)}

A = {a, b, c} ve B = {1, 2, 3} olmak üzere, A dan B ye tanımlı aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyon belirtmez?
A) {(c, 1), (b, 3), (a, 2)}
B) {(a, 1), (b, 3), (c, 2)}
C) {(a, 2), (b, 1), (c, 3)}
D) {(a, 1), (b, 1), (c, 1)}
E) {(a, 1), (b, 1), (c, 2), (a, 2)}

A = {1, 2, 3} olmak üzere, f : A → R, f(x) = 2x + 1 fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {3, 4, 6} B) {3, 5, 6} C) {3, 6, 9} D) {3, 5, 7} E) {3, 7, 8}

f (x)= (3×-1)/4 olduğuna göre, f(5) değeri kaçtır?
A) 3  B) 7/2  C) 4  D) 9/2 E) 5

f(x + 2) = 3x – 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre, f(5) değeri kaçtır?
A) 8 B) 9 C) 11 D) 12 E) 13

f : R x R → R ye tanımlı f(x, y) = x 2 + y 2 olduğuna göre, f(3, 4) değeri kaçtır?
A) 17 B) 19 C) 20 D) 21 E) 25

f(x) – f(x – 1) = 2x + 1 olduğuna göre, f(3) – f(2) farkı kaçtır?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 19 E) 12

f(x – 1) = 3x + 4 ve f(a) = 19 olduğuna göre, a kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

f(x + 1) = x + f(x) ve f(4) = 7 olduğuna göre, f(6) kaçtır?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

f(x + y) = f(x) . f(y) ve f(2) = 5 olduğuna göre, f(4) kaçtır?
A) 25 B) 30 C) 32 D) 48 E) 56

One Comment

  1. Pingback: Fonksiyon Kavramı | Aperitif Matematik

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.