Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Gruplandırma-Ortak Paranteze Alma

| 1 Comment

Çarpanlara Ayırma Metotları

Ortak Paranteze Alma

• ax + ay – az = a(x + y – z)

• ax + a = a(x + 1)
• a – b = –(b – a)
Gruplandırma
• ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y)
= (x + y) (a + b)

Sadeleştirme

çarpanlara ayırma

2a – 2b
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) a + b B) a – b C) 0 D) 2(b – a) E) 2(a – b)

2x – 4
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2x + 4 B) x – 4 C) 2(x – 2) D) x – 2 E) x + 2

3x + xy
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 3x(x + y) B) x(3 + y) C) x 2 (3 + y) D) 2x(x + y) E) 3x(x – y)

2x – 4y + 2z
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2(x – 2y + z) B) –2(x + 2y – z)  C) 2(x + 2y + z) D) 2x + 2y + 2z E) 2(x + 2y – z)

–3x + 3y
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0 B) 3(y – x) C) 3(x – y) D) 3(–x – y) E) 3(x + y)

19 . 51 + 19 . 37 + 19 . 12
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1219 B) 1438 C) 1551 D) 1821 E) 1900

217 . 192 – 192 . 117
işleminin sonucu kaçtır?
A) 21300 B) 19200 C) 18700 D) 19300 E) 17710

132 . 187 – 132 . 42 – 132 . 45
işleminin sonucu kaçtır?
A) 13200 B) 12700 C) 12200 D) 11300 E) 10300

x^ 2 y + 2x^ 2
ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) x^ 2 (y + 2) B) x(x^ 2 + y) C) x ^2 (x + y) D) x(2x + y) E) x(x + y)

–x ^2 y – x ^2
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) –x^ 2 (y + 1) B) x ^2 (y – 1) C) –x(xy – x) D) x ^2 (y + 1) E) –x(x – xy)

4x ^2 y^ 4 + 8x ^2 y ^2
ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) x ^2 y^ 2 (4x + 8y) B) xy(4xy + 8) C) x ^2 y ^2 (x ^2 y ^2 + 8) D) x ^2 y^ 2 (4x ^2 + 8y^ 2 ) E) 4x ^2 y^ 2 (y^ 2 + 2)

a(x + 1) – b(x + 1)
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) (a – b) (x + 1) B) (a + b) (x – 1) C) a + b D) x – 1 E) (a – b) (x – 1)

ax + by + ay + bx
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) a + b B) x + y C) a – b D) (a + b) (x + y) E) x – y

a – b = 2
x + y = 4
olduğuna göre, bx + by – ax – ay ifadesinin eşiti kaçtır?
A) 16 B) 8 C) 4 D) –4 E) –8

2x + y = 7
a + b = 3
olduğuna göre, 2xa + ya + 2xb + yb ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) –21 B) –4 C) 0 D) 4 E) 21

a – b = 4
x + y = 3
olduğuna göre, bx – ax + by – ay ifadesinin eşiti kaçtır?
A) –12 B) –1 C) 0 D) 1 E) 12

3 ^(a + b) – 3 ^a
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 ^a B) 3^ b C) 3 ^a (3^ b – 1) D) 3^( a + b) E) 3 ^(a – b)

a ^2 b – ab ^2 + 2a – 2b
ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) (a + b) (a + 2) B) (a – b) (a + b) C) (a + b) (ab + 1) D) (a – b) (ab + 2) E) (a + b) (ab + 2)

a ^2 + ab – a – b
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) (a + b) (a – b) B) (a + b) (a + 1) C) (a – 1) (a + b) D) (a + b) (a + b – 1) E) (a – b) (a – b – 1)

One Comment

  1. Pingback: Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler | Aperitif Matematik

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.