Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Hız (Hareket) Problemleri

| 0 comments

HAREKET PROBLEMLERİ
• Yol = Hız . Zaman ⇒ x = V . t
Yol= Hız . Zaman

Yol = Hız . Zaman
Yol (X)                        Hız (V)              Zaman (t)
kilometre (km)          km/saat             saat
metre (m)                   m/dakika           dakika
metre (m)                   m/saniye           saniye

YOL                                      ZAMAN

1 km = 1000 m                   1 saat = 60 dakika
0,4 km = 400 m                 1 dakika = 60 saniye
2,7 km = 2700 m               1 saat = 3600 saniye

Hareket problemleri 1

|AB| = V 1 . t

 

hareket problemleri 2

İki hareketlinin t saat sonra aralarındaki mesafe:
(V 1 + V 2 ) . t dir.

karşılıklı hareket

İki hareketli t saat sonra karşılaşırlarsa:
|AB| = (V 1 + V 2 ) . t

aynı yönlü hareket

İki hareketliden arkadaki hareketli öndeki hareketliye t
saat sonra yetişirse: |AB| = (V 1 – V 2 ) . t
Toplam Yol
• Ortalama Hız = _____________
Toplam Zaman

Tren soruları nasıl çözülür?  öğrenmek istiyorsanız tıklayın.
• Tren problemlerinde trenin aldığı yol her zaman tüne-
lin uzunluğu ve kendi uzunluğu toplamıdır.
tren soruları

Şekildeki trenin uzunluğu (boyu) a metre, tünelin uzunluğu (boyu) b metre olsun. Tren tünele tam girerken başlatılan soru kurgusunda, trenin tünele girip tünelden tamamen  çıkması durumu için  Trenin Aldığı Toplam Yol = Tren Boyu + Tünel Boyu= a + b metredir.
Trenin hızı V, trenin geçme süresi t seçilirse  a + b = V . t olacaktır.

Not: Tren problemlerinde birimlerin birbirine çevrilmesi unutulmamalıdır.

• Akıntı ve yüzücü problemlerinde;
Yüzücü akıntıya karşı yüzerse:
Yol = (V yüzücü – V akıntı ) . t
Yüzücü akıntı ile aynı yönde yüzerse:
Yol = (V yüzücü + V akıntı ) . t

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.