Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

İki Kare Farkı Özdeşliği

| 3 Comments

İki Kare Farkı

iki kare farkı özdeşliği ikinci video

iki kare farkı

x^ 2 – y ^2
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) (x + y) 2 B) (x – y) (x + y)  C) x^2 – 2xy + y^ 2 D) x ^2 + 2xy + y^2 E) 0

x^ 2 – 4
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x + 2) ^2 B) x ^2 + 2x C) x ^2 + 4x + 4 D) x ^2 – 4x + 4 E) (x – 2) (x + 2)

x ^2 – 25
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x + 1) (x – 4) B) (x – 5) (x + 5) C) (x – 2) (x – 3) D) (x + 3) (x – 2) E) (x + 1) (x + 4)

4a ^2 – 9b^ 2
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) (4a – 9b) (4a + 9b) B) (4a – 3b) (4a + 3b) C) (2a – 3b) (2a + 3b) D) (2a – 3b) (2a – 3b) E) (2a – 9b) (2a + 9b)

9x ^2 – 16y ^2
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) (9x – 16y) (9x – 16y)  B) (9x – 16y) (9x + 16y) C) (3x + 4y) (3x + 4y)  D) (3x – 4y) (3x + 4y)  E) (3x – 4y) (3x – 4y)

46 2 – 36 2
işleminin sonucu kaçtır?
A) 746 B) 796 C) 820 D) 846 E) 926

132 2 – 32 2
işleminin sonucu kaçtır?
A) 15794 B) 16400 C) 17594 D) 18224 E) 19200

66^, 2 + 64 ^2 – 34^ 2 – 36^ 2
işleminin sonucu kaçtır?
A) 5400 B) 6000 C) 6200 D) 6750 E) 6800

(x – 3) (x + 3)
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) (x – 3)^ 2 B) x ^2 – 9 C) (x + 3) ^2 D) x ^2 + 9 E) 1

(kök 3-1).(kök 3+1)

işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

(x – 1) (x + 1) = 15
olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) –4 B) –3 C) –2 D) 1 E) 2

(x + y) ^2 – (x – y) ^2
ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) xy B) 4xy C) 2x + 2y D) 2x 2 + 2y 2 E) 2x 2 – 2y 2

(3x – y)^ 2 – (3x + y) ^2
ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) xy B) 3x + 3y C) 3xy D) –12xy E) 3x 2 + y 2

(a + b) 2 – 16
ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) (a + b) (a – b) B) (a – 4) (b + 4) C) (a + b – 4) (a + b + 4) D) (a + b + 4) (b – 4) E) (a + b – 4) (4a + 4b)

(kök a-kök b).(kök a+kök b)
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) a ^2 – b^ 2 B) a^ 2 + b^ 2 C) a^ 2 . b ^2 D) a + b E) a – b

67 2 – 33 2
işleminin sonucu kaçtır?
A) 2571 B) 2921 C) 3130 D) 3220 E) 3400

3 Comments

  1. Pingback: Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler | Aperitif Matematik

  2. 23^2- 21^2 özdeşliğini nasıl çarpanlarına ayırabiliriz?

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.