Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

İşlem,İşlem Tablosu

| 1 Comment

İşlem , İşlem Tablosu

A boş olmayan bir küme ve A ⊂ B olmak üzere A x A  kümesinden B kümesine tanımlı her fonksiyon, A kümesin-
de tanımlı ikili işlem denir. ▲ , ✶ , ● , +, –, •, ■ … gibi sembollerle gösterilir.
f(x, y) = x ✶ y

Reel sayılar kümesi üzerinde ” 5 ” işlemi a 5 b = a + b şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre, 3 5 5 işleminin sonucu kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 8 E) 10

Reel sayılar kümesi üzerinde ” 9 ” işlemi x 9 y = x . y şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, (–4) 9 (–2) işleminin sonucu kaçtır?
A) –4 B) –2 C) 0 D) 6 E) 8

Reel sayılar kümesinde ” ▲ ” işlemi a ▲ b = a + b – a . b şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, 1 ▲ 2 işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 8

Tam sayılar kümesinde ” ■ ” işlemi x ■ y = x 2 + y 2 şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, 2 ■ 4 işleminin sonucu kaçtır?
A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32

Reel sayılar kümesinde ” ✶ ” işlemi x ✶ y = x^ 2 y + y 2 şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, 3 ✶ 1 işleminin sonucu kaçtır?
A) 18 B) 15 C) 12 D) 10 E) 9

Doğal sayılar kümesi üzerinde ” ■ ” işlemi x ■ y = 3x + 3y – xy şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, 3 ■ 3 işleminin sonucu kaçtır?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 18

Reel sayılar kümesinde ” ✶ ” işlemi a ✶ b = a + b – 2 şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, (1 ✶ 2) ✶ 4 işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 9

Tam sayılar kümesinde ” ◆ ” işlemi x ◆ y = 2x + y – xy şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, 2 ◆ (1 ◆ 1) işleminin sonucu kaçtır?
A) 14 B) 11 C) 7 D) 2 E) 1

Reel sayılar kümesinde ” ● ” işlemi x ● y = 2x 2 + y 2 şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, (2 ● 1) ● (1 ● 2) işleminin sonucu kaçtır?
A) 206 B) 198 C) 184 D) 120 E) 84

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinde ” ◆ ” işlemi x ◆ y = max{x, y} şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, (2 ◆ 3) ◆ (4 ◆ 1) sonucu kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinde ” ★ ” işlemi a ★ b = min{a, b} şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, (3 ★ 5) ★ (1 ★ 6) işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Pozitif reel sayılar kümesinde ” ■ ” işlemi x 2 ■ y 2 = 2x + y + 2 şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, (4 ■ 9) ■ 25 işleminin sonucu kaçtır?
A) 10 B) 13 C) 16 D) 19 E) 21

işlem tablosu_1

A = {a, b, c, d, e} kümesinde tanımlı ” ▲ ” işlemi tabloda verilmiştir.

Tabloya göre, c ▲ d işleminin sonucu nedir?
A) a B) b C) c D) d E) e

” ▲ ” işlemine göre, (a ▲ b) ▲ e işleminin sonucu nedir?
A) a B) b C) c D) d E) e

” ▲ ” işlemine göre (a ▲ e) ▲ (b ▲ x) = d olduğuna göre, x nedir?
A) a B) b C) c D) d E) e

a ▲ b = (a – b) ^a
olduğuna göre, 4 ▲ 2 kaçtır?
A) 128 B) 64 C) 32 D) 16 E) 8

x ve y tam sayılar için
x ★ y = x + y + 2xy işlemi tanımlanıyor.
x ★ 2 = 4 ★ 4 olduğuna göre, x kaçtır?
A) 2 B) 4 C) 8 D) 24/5 E) 38/5

a ✶ b = a + b
x ■ y = xy
olduğuna göre, 2 ✶ (3 ■ 1) kaçtır?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 9

Reel sayılar kümesinde her a, b için a ▲ b = a . b + 1 işlemi tanımlanmıştır.
Buna göre, k ▲ (k + 2) = 9 eşitliğini sağlayan k pozitif tam sayısı kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Reel sayılar kümesi üzerinde ” ● ” işlemi a ● b = 2a + 4b + 3 şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre (2 ● 3) ● 4 işleminin sonucu kaçtır?
A) 33 B) 42 C) 57 D) 64 E) 77

(x, y) ▲ (z, t) = (x – z, y – t) olduğuna göre, (3, 2) ▲ (5, 6) işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (1, –1) B) (1, 1) C) (2, 3) D) (–2, –4) E) (–3, –2)

a ▲ b = max {a, b}
x ✶ y = min {x, y}
olduğuna göre, (3 ✶ 2) ▲ (1 ✶ 2) işleminin sonucu kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

One Comment

  1. Pingback: İşlem | Aperitif Matematik

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.