Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Karışım Problemleri

| 0 comments

KARIŞIM PROBLEMLERİ
• Belli bir oranda karıştırılan birden fazla maddenin
herhangi birinin karışımındaki oranı;

                              Madde Miktarı
Madde Oranı = ___________________
Toplam Karışım Miktarı
• x gram A maddesi ile y gram B maddesi karıştırılırsa;
• Karışımdaki A maddesinin oranı =x/(x+y)
• Karışımdaki B maddesinin oranı =y/(x+y)  dir.

ÖRNEK:
20 gram şeker ile 30 gram su karışımındaki;
• Şeker oranı = 20 /(20+30)=2/5
• Su oranı = 20/ (30+20= 2/5

• Karışımdaki şeker yüzdesi a ise;  20 /(20+30) .100=40 tır.
yani karışımdaki şeker yüzdesi %40 dır.
Karışımdaki su oranı ise %60 dır.

Bu karışıma;
• a gram A maddesi eklenirse karışımdaki A maddesinin oranı x+a/x+y+a dır.
karışım problemleri 1

• Karışıma 10 gr su eklenirse karışımın şeker oranı
• Karışıma 10 gr şeker eklenince karışımdaki su oranı:
• %x lik A gram karışım ile %y lik B gram karışım  karıştırılırsa; yeni karışım madde miktarı %z lik
olsun.

karışım problemleri 2

ÖRNEK:
Şeker oranı %10 olan 20 gram şekerli su ile şeker  oranı %20 olan 30 gram şekerli su karıştırılırsa yeni karışımın şeker oranı;

karışım problemleri 3

Ağırlıkça %30 u şeker olan 80 gram limonata ile ağrılıkça %40 şeker olan 120 gram olan limonata
karıştırıldığında yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır?
A) 32 B) 36 C) 40 D) 42 E) 45

Ağırlıkça %20 si x gram alkol-su karışımı ile ağırlıkça %40 ı alkol olan 50 gram alkol su karışımı
karıştırılırsa yeni karışımın alkol oranı %25 olduğuna göre, x kaçtır?
A) 60 B) 80 C) 100 D) 125 E) 150

Ağırlıkça %10 u nişasta olan 20 gram nişasta-un karışımı ile ağırlıkça %30 u nişasta olan a gram
nişasta-un karışımı karıştırılırsa yeni karışımın nişasta oranı %20 olduğuna göre, a kaçtır?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.