Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Köklü Sayıların Özellikleri

| 2 Comments

Köklü Sayıların Özellikleri


Tanım: n > 1 tam sayı olmak üzere a =n.dereceden kök  x denklemini sağlayan a sayısına x in n. dereceden kökü denir ve
a=n.dereceden kök n şeklinde gösterilir. n = 2 için kökün derecesi yazılmaz. Yani a=kök x şeklindedir.
ifadesinin bir reel (gerçel) sayı belirtebilmesi için;
I. n tek ise x herhangi bir reel sayı olabilir.
II. n çift ise x ≥ 0 olmalıdır.

aperitifmatematik.com

aperitifmatematik.com

 

köklü sayılar_1

işleminin sonucu kaçtır?
A) 4 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

köklü sayılar_2

işleminin sonucu kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

köklü sayılar_3

işleminin sonucu kaçtır?
A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 5

köklü sayılar_4

işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

köklü sayılar_5

işleminin sonucu kaçtır?
A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

köklü sayılar_6

işleminin sonucu kaçtır?
A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 20

köklü sayılar_7

işleminin sonucu kaçtır?
A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

köklü sayılar_8

işleminin sonucu kaçtır?
A) –10 B) –8 C) –6 D) 0 E) 8

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

köklü sayılar_9

 

köklü sayılar_10

verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III

 

köklü sayılar_11

olduğuna göre, x kaçtır?
A) 2 B) 4 C) 7 D) 9 E) 12

köklü sayılar_12

olduğuna göre, x kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

köklü sayılar_13

olduğuna göre, x kaçtır?

A) 4 B) 6 C) 7 D) 10 E) 12

köklü sayılar_14

olduğuna göre x kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2 Comments

  1. Pingback: Köklü Sayılar | Aperitif Matematik

  2. Pingback: Köklü Sayılar | Aperitif Matematik

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.