Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Köklü Sayının Paydasını Rasyonel Yapma

| 1 Comment

Köklü Sayının Paydasını Rasyonel Yapma

Paydayı Rasyonel Yapma (Eşlenik Çarpım)

paydayı rasyonelyapma

1/kök 2
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B)kök 2 C) kök2/2D) kök2/3E) kök2/4

1/kök3
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B)kök 3 C) kök 3/2D) kök 3/3 E) kök 3/4

1/2kök2
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) kök2/4 B) kök 2/3 C) kök 2/2 D) kök2 E) 1

6/kök3
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/kök3 B) kök3/3 C)kök 3 D) 2 kök3 E) 3 kök3

8/2kök2
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B)kök 2 C) 2kök 2 D) 3 kök 2 E) 4 kök 2

4/kök2+9/kök 3

işleminin sonucu kaçtır?
A)kök 2+kök 3 B) 4kök 2+ 9kök 3  C) 13 D) 2 kök 2 + 3 kök 3 + E) kök 2+ 3 kök  3

10/ kök 5 + 3/ kök 3 – 2 kök 5

işleminin sonucu kaçtır?

A) kök 3 B) kök 5 C) kök 3+ kök  5 D) kök 3-kök 5  E) 2 kök 5+ 3

1/(kök 3-1)
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) kök 3 C) (kök 3-1)/ 2 D) 2 E) (kök 3+1)/2

1/(kök 5-2)

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) kök 5 – C) kök 5  + 2 D) 2 E) 3

1/(kök 3+kök 2)+1/(kök 3 – kök 2)

işleminin sonucu kaçtır?

A) kök 2 B) 2 kök 2 C)kök 3 D) 2 kök  3 E)kök 3 +kök 2

1/(kök 6+kök 2) + 1/(kök 6 – kök 2)

işleminin sonucu kaçtır?

A) -kök 2/4 B) – kök 2/2 C) -kök 6/2 D) – kök 6/4 E) kök 2/2

A= kök 5 – 2
B= kök 5 + 2
olduğuna göre, A . B çarpımının eşiti kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 7 E) 9

2/ kök 2+3/ kök 3 + 1/(kök 3 + kök 2)

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) kök 2 B) kök 3 C) 2 kök  2 D) 2 kök  3 E) 1

One Comment

  1. Pingback: Köklü Sayılar | Aperitif Matematik

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.