Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Kombinasyon

| 6 Comments

Kombinasyon

n ve r doğal sayı ve r ≤ n olmak üzere, n elemanlı kümenin r elemanlı alt kümelerinin her birine o kümenin r li kombinasyonu denir.
n elemanlı bir kümenin r li kombinasyonu= n!/( n-r)!.r!

Kombinasyon 1 Konu Anlatım Videosu

Kombinasyon 2 Konu Anlatım Videosu

Not: Permütasyon ile kombinasyon arasındaki fark; • Permütasyonda, sıralama veya diziliş söz konusudur. Seçilimden çok, seçilen olan nesnelerin sıralanışı veya dizilişi önemlidir.
• Kombinasyonda ise seçim veya seçme söz konusudur. Sıralama veya diziliş yoktur, nesnelerin seçilmiş olması yeterlidir.

6 kişilik bir grupta 2 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir?
A) 6 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20

8 kişi arasından seçilecek 3 kişi yarışa katılacaktır. Buna göre, kaç farklı seçim yapılabilir?
A) 42 B) 46 C) 48 D) 56 E) 64

5 erkek, 3 kız arasından 3 kişilik bir grup oluşturulacaktır. Bu grupta 2 erkek 1 kız olması koşuluyla grup kaç
farklı şekilde oluşturulabilir?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 36 E) 42

6 kişilik bir öğrenci grubundan her takımda 3 kişi olacak şekilde 2 takım oluşturulmak isteniyor.
Bu takımlar kaç farklı şekilde oluşturulabilir?
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24

5 erkek ve 6 kız öğrenci arasından 4 kişilik bir grup seçilecektir.
Buna göre, seçilen grupların kaç tanesinde en az 3 erkek öğrenci vardır?
A) 65 B) 68 C) 72 D) 84 E) 96

8 öğrenciden 5 i Ankara’ya geriye kalan 3 ü İstanbul’a gitmek üzere 2 ekip oluşturulacaktır.
Buna göre, bu iki ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir?
A) 42 B) 45 C) 48 D) 54 E) 56

9 kişilik bir sporcu grubundan 3 kişilik bir takım ve bu takım içinden de bir kaptan kaç farklı şekilde seçilebilir?
A) 232 B) 252 C) 264 D) 272 E) 284

Herhangi üçü doğrusal olmayan 10 noktadan kaç farklı doğru oluşturulabilir?
A) 41 B) 43 C) 45 C) 50 E) 55

Herhangi üçü doğrusal olmayan 8 noktadan kaç farklı üçgen oluşturulabilir?
A) 48 B) 52 C) 54 D) 56 E) 64

A = {a, b, c, d, e} kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde b elemanı bulunur?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

6 evli çift arasından evli çiftlerden oluşan 4 kişilik bir ekip seçilecektir.
Ekiplerin kaçında iki evli çift bulunur?
A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 21

Aralarında Nurullah ile Asude’nin bulunduğu 3 kız ve 5 erkekten oluşan bir gruptan 3 kişilik bir ekip kurulacaktır.
Nurullah ile Asude kurulacak ekipte beraber bulunmak istemediklerine göre ekip kaç değişik biçimde oluşturulabilir?
A) 44 B) 48 C) 50 D) 54 E) 60

A, B, C, D, E ve F gibi 6 farklı seçmeli dersten, A ve B dersleri aynı saatte diğerleri farklı saatlerde verilmek-
tedir. Buna göre, derslere girebilme şartıyla bu 6 dersten üçü kaç farklı şekilde seçilebilir?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 16 E) 18

7 soruluk bir sınava giren bir öğrenci 3 soru cevaplamak zorundadır.
Buna göre, bu öğrenci cevaplayabileceği 3 soruyu kaç farklı şekilde seçebilir?
A) 24 B) 26 C) 28 D) 35 E) 45

5 kız, 6 erkek arasından 3 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Buna göre, tamamı erkek ya da tamamı kız olacak
şekilde kaç farklı grup oluşturulabilir?
A) 18 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40

9 kişi arasından 4 kişilik bir ekip seçilecektir. Bu 9 kişiden ekibe girecek iki kişi belli olduğuna
göre, ekip kaç farklı biçimde oluşturulabilir?
A) 14 B) 16 C) 18 D) 21 E) 35

5 evli çift arasından 3 kişi seçilecektir. Seçilenler arasında bir evli çift olması istendiğine
göre, bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir?
A) 35 B) 36 C) 38 D) 40 E) 44

7 soruluk bir sınava giren bir öğrenci ilk 4 sorunun en az 3 ünü cevaplamak zorundadır.
Buna göre, bu öğrenci cevaplayacağı 5 soruyu kaç farklı şekilde seçebilir?
A) 10 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

4 erkek ve 5 kız öğrenci arasından 3 kişilik bir temsilci grubu seçilecektir.
Temsilci grubunda en az bir kız öğrenci olacağına göre, bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir?
A) 62 B) 64 C) 78 D) 80 E) 81

Aynı düzlemde bulunan ve herhangi ikisi çakışık olmayan 8 doğru en fazla kaç noktada kesişebilir?
A) 20 B) 22 C) 24 D) 28 E) 56

5 farklı pantolon, 3 farklı gömlek arasından 2 pantolon ve 1 gömlek kaç farklı şekilde seçilebilir?
A) 24 B) 28 C) 30 D) 45 E) 48

İçlerinde Hasan ve Hüseyin’in bulunduğu 7 kişilik bir gruptan 3 kişilik bir ekip seçilecektir.
Buna göre, Hasan ve Hüseyin’in bulunduğu kaç grup seçilebilir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

Herhangi üçü doğrusal olmayan 8 nokta kaç dörtgen belirtir?
A) 64 B) 70 C) 72 D) 76 E) 84

6 Comments

  1. kombinasyonla permütasyon arasındaki fark nedir.

    • kombinasyon seçmek , permütasyon sıralama demektir. Eğer soruda sıra önemliyse permütasyon kullanınız.

  2. 5 kişilik bir ekipten üç kişilik bir ekip kaç farklı şekilde oluşturulur?

  3. 8 kisilik bir grup 3 ve 5 kisilik iki komisyona ayrılacaktır. Ebru ile zeynepin aynı komisyonda olmadı koşuluyla kac farklı komisyon kurulabilir?

  4. 9 kişilik bir sporcu grubundan 3 kişilik bir takım ve bu takım içinden de bir kaptan kaç farklı şekilde seçilebilir?

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.