Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Kümeler-Giriş

| 0 comments

KÜMELER

Kümeler Giriş

Küme: İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Kümeleri oluşturan nesnelere kümelerin elemanları denir. Kümeler A, B, C, … gibi büyük harflerle gösterilir.
• A kümesine ait bir eleman x ∈ A, ait olmayan eleman x ∉ A ile gösterilir ve bir eleman kümede yalnız bir defa yazılır. Kümenin eleman sayısı s(A) şeklinde gösterilir.
Eşit Küme:  Bütün elemanları aynı olan kümelere eşit küme denir.  Denk Küme Eleman sayıları eşit olan kümelere denk küme denir.  “≡” ile gösterilir. A ≡ B ⇒ s(A) = s(B)
Boş Küme: Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Ø veya { } sembolü ile gösterilir. Evrensel Küme: Üzerinde işlem yapılan en geniş kümeye evrensel küme denir. Genellikle E harfi ile gösterilir.

 

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.