Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Kümelerde Tümleme İşlemi

| 0 comments

Kümeler

Kümelerde Tümleme İşlemi

Tümleme İşlemi
E evrensel küme ve A ⊂ E olmak üzere, E de bulunup, A da bulunmayan elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin tümleyeni denir. A’  ile gösterilir.

Tümleme İşlemi

Tümleme İşleminin Özellikleri
1. (A’)’ = A, Ø’ = E, E’ = Ø
2. A ∪ A’ = E, A ∩ A’ = Ø
3. A – E = Ø, Ø – A = Ø
4. A – B = A ∩ B’
5. (A ∪ B)’ = A’ ∩ B’ Demorgan
Kuralları (A ∩ B)’ = A’ ∪ B’

Herhangi A ve B kümeleri için A ∩ B’ aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) A ∩ B                B) B \ A           C) A \ B           D) B ∩ A’          E) A ∪ B

A ve B, E evrensel kümesinin birer alt kümesidir.
s(A) + (B’) = 17
s(B) + s(A’) = 13
olduğuna göre, s(E) kaçtır?
A) 11 B) 13 C) 15 D) 16 E) 18

A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleridir.
s(A’ ∪ B’) = 12 ve s(E) = 20 olduğuna göre,
s(A ∩ B) kaçtır?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.