Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Öğretmen eğitimi ve Öğretimde yaklaşımlar Kitap İncelemesi , Durmuş Ekiz

| 0 comments

Öğretmen Eğitimi ve öğretimde yaklaşımlar

Kitap İncelemesi

 

Yrd. Doç. Dr. Durmuş Ekiz,  1. Baskı 2006,  IV+158 sayfa, 135X195 mm kaynaklar var, indeks yok.

Kitabın amacını yazar önsözde öğretmen eğitimi için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin giriş niteliğinde aydınlatıcı bilgiler vermek olarak açıklamıştır. Kitap öğretmen eğitimine değişik bir açıdan yaklaşmış ve bunun nedenlerini bilimsel temellere dayandırmıştır. Kitap ilk baştan okunduğunda konuların dizilişi anlamsız gelebilmektedir. Okuyucu olarak bunlardan neden bahsetmiş diye düşünüyorsunuz ve konuların nereye varacağı merak ediyorsunuz. Okumaya devam ettiğiniz de ve kitabın sonuna geldiğinizde yazarın neden bu şekilde konuları sıraladığını anlıyorsunuz. Belki de bunun için kitabı son bölümden başlayarak okumak gerekir.

Kitap 5 bölümden oluşmaktadır.  1. Bölüm Eğitim Kuramının Temelleri, 2. Bölüm Aksiyon Araştırması, 3. Bölüm Aksiyon Araştırmasının Uygulanması, 4. Bölüm Uygulamanın Epistemolojisi, 5. Bölüm Yansıtıcı Düşünme ve Öğretim başlıklarıyla verilmiştir.

Kitap değerlendirilirken bölüm bölüm açıklamak yerine her bölümün öğretmen eğitimi ile ilgili ilişkisine bakarak bölümler açıklanmıştır.

  1. Bölümde, eğitimin felsefi temelleri, eğitimin bilimsel temelleri, eğitime deneyimsel yaklaşım ve eğitime eleştirel yaklaşım üzerinde durulmuştur. Neden bu bölüm yazılmıştır? Çünkü bu düşünceler öğretmen eğitimine yön vermektedir. Bu bölümde özellikle pozitivizm akımından bahsedilmiştir. Bunun faydalarından ve dezavantajlarından bahsedilmiştir. Bu felsefelerde öğretmen nasıl değerlendirilmektedir onun üzerinde durulmuştur. Öğretmen bir teknisyen midir yoksa bir uzman mıdır? Bu soruya vereceğimiz cevap öğretmen eğitimini farklı şekillerde uygulamamıza neden olacaktır. Öğretmen hazır bilgiyi sadece kullanan mıdır yoksa bilgiyi üreten ve  bu ürettiği bilgileriyle  deneyimini birleştirerek uygulayan mıdır? Bu sorulara bu bölümde cevap aranmıştır. Öğretmenin bir araştırmacı olduğu eleştirel yaklaşım konusunda verilmiştir.  Bu araştırmacı oluşunu nasıl gerçekleştirmesi gerektiğini açıklamak için 2. Bölüme aksiyon araştırması bölümüne geçilmiştir.
  2. Bölümde öğretmenin nasıl araştırmacı olacağı açıklanmıştır. Öğretmene kendisinin bir araştırmacı olduğunu göstermek ve bunun nasıl yapılacağını açıklamak için bu bölüm yazılmıştır. Bu bölümde aksiyon araştırmasının kavramsal çerçevesi, ne olduğu, ne olmadığı detaylı şekilde verilmiştir. Bunun nedeni ise 1. Bölümde verilen öğretmenin araştırmacı olduğu/ olması gerektiği düşüncesini açıklamak içindir. Bu bölüm öğretmen nasıl araştırmacı olacaktır sorusuna cevap vermektedir. O nedenle aksiyon araştırması detaylı şekilde anlatılmıştır.
  3. Bölümde Aksiyon araştırmasının nasıl uygulanacağı ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.
  4. Bölümde uygulamanın epistemoloji üzerinde durulmuş. Teorik kuramlar yerine öğretmenin kendisinin oluşturduğu pratik kuramlar ve bunların nasıl ortaya çıkarılacağı üzerinde durulmuştur. Bu bölüm anlaşılması biraz zor olan ve Türkiye’de bu konuyla ilgili araştırmanın az olduğu bölümdür.
  5. Bölümde ise aksiyon araştırması yapılırken kullanılacak olan yansıtıcı düşünme ve öğretim üzerinde durulmuştur. Özellikle yansıtıcı düşünmenin aksiyon araştırmasında nasıl kullanılacağı üzerinde durulmuştur. Yansıtıcı öğrenme ve öğretme metotları üzerinde durulmuştur.

Kitap öğretmen eğitimine farklı bir bakış açısından yaklaşmaktadır. Öğretmeni bir araştırmacı olarak görmek ve öğretmenin nasıl araştırmacı olarak görüleceğini, aksiyon araştırmasının bu amaç için nasıl kullanılabileceğini ve yansıtıcı düşünmenin aksiyon araştırması için nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

Kitap öğretmen eğitimi için bir model sunmaktadır. Bu modelde öğretmen hazır bilgiyi akademisyenlerden alıp sorgulamadan kullanan değil araştırmacı kişiliğiyle aldığı bilgiyi sorgulayan, kendi deneyimleriyle ve yansıtıcı öğretim teknikleriyle kendini ve öğretim metodunu sorgulayan gerekli değişikleri yapan ve yeni metodunu aksiyon araştırması yöntemiyle tekrar tekrar deneyip uygulayandır.

 

İbrahim Ataş

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.