Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Ondalık ve Devirli Ondalık Sayılar

| 0 comments

Ondalık ve Devirli Ondalık Sayılar

Ondalık Sayılar

Paydası 10 veya 10 un pozitif tam kuvveti olan kesirlere ondalık kesir ve bu kesre karşılık gelen virgüllü sayıya ondalıklı sayı denir.

aperitifmatematik.com

Devirli Ondalık Sayılar
Bir ondalık sayının virgülden sonraki bir kısmında devamlı tekrar eden sayılar varsa bu ondalık sayıya devirli ondalık sayı denir ve devreden sayıların üzerine “–” çizilerek gösterilir.

ÖRNEK:
1,222…
1,2525…

1, 24 (4 devirli) devirli ondalık sayı aşağıdakilerden hangi-
sine eşittir?

Bir sayıyı 0,25 ile çarpmak kaça bölmektir?

k= 0, 2 (2 devirli)    m= 0,3 (3 devirli)

olmak üzere
(k+ m)/(k- m)  oranı kaçtır?
A) –7 B) –5 C) 1 D) 2 E) 3

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.