Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Onluk tabandan Diğer Tabanlara çevirme

| 2 Comments

Taban Aritmetiği

Taban Aritmetiği  1   Onluk Sistemden Diğer sistemlere Çevirme

a,b,c,d birer doğal sayı T taban olmak üzere a,b,c,d <T olmak üzere

 (abcd)T =  a.T3+b.T2+c.T+d  onluk tabana çevirebiliriz.

Örnek  1

(1101)2 sayısını onluk tabana çeviriniz.

Çözüm

Örnek  2

(123)4 sayısını onluk tabana çeviriniz.

Çözüm

Örnek  3

(1220)5 sayısını onluk tabana çeviriniz.

Çözüm

Örnek  4

(22,03)4 sayısını onluk tabana çeviriniz.

Çözüm

Örnek  5

(21,12)3 sayısını onluk tabana çeviriniz.

Çözüm

Onluk Sistemden Diğer sistemlere Çevirme

 

Örnek  6

93 sayısını 5 lik tabanda yazınız.

Çözüm

Örnek 7

83=(x)ise x i bulunuz.

Çözüm

Örnek 8

(64)saysını 6 lık tabanda yazınız.

Çözüm

Örnek 9

(32)=29 ise a kaçtır?

Çözüm

Örnek 10

(n12)6=116 ise n kaçtır?

Çözüm

Örnek 11

(340)a+(4a1)b ise a+b toplamı en az kaçtır?

 

Çözüm

Örnek 12

72/5 sayısını 5 lik tabanda yazınız.

Çözüm

Örnek 13

(68)x=(24)ise y en az kaçtır?

Çözüm

 

Örnek 14

17,16=(x)ise x i bulunuz.

Çözüm

Örnek 15

x>5 olmak üzere 5x2+3x+4 sayısını x tabanında yazınız.

Çözüm

Örnek 16

4.75+3.72+5 sayısını 7 lik tabanda yazınız.

Çözüm

Örnek 17

n5+4n2+2n sayısını n tabanında yazınız. (n>4)

Çözüm

Örnek 18

39+2.37+4 sayısını 9 tabanında yazınız.

Çözüm

Örnek 19

85 sayısı 2 tabanında  kaç basamaklıdır?

Çözüm

Örnek 20

(1a3)5+(32) toplamının sonucu onluk tabanda kaçtır?

Çözüm

Örnek 21

63!-14 sayısının 6 tabanındaki yazılımının son üç rakamının toplamı kaçtır?

Çözüm

Örnek 22

9! Sayısını 8! Tabanında yazınız.

Çözüm

Örnek 23

(abc)sayısında a ile b ilişer arttırılır c 3 azaltılırsa sayının değeri kaç artar?

Çözüm

Örnek 24

(12345)6  sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

2 Comments

  1. 34 sayısı 4 tabanında nasıl yazılır?

    • (202) şeklinde yazabiliriz. 34 ü sürekli 4 e bölüp kalanları sondan başlayarak yazmalıyız.

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.