Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Oran Orantı -Oran Orantının Özellikleri

| 1 Comment

Oran Orantı

• Aynı birimde ifade edilebilen iki büyüklüğün karşılaştırılmasına oran denir. x in y ye oranı x : y veya x/y şeklinde gösterilir, y ≠ 0 dır.
• İki veya daha fazla oranın eşitlenmesiyle oluşan ifadeye orantı denir.
a/b=c/d=k ifadesine ikili orantı, k ya orantı sabiti denir.
d ye sırası ile a, b, c sayılarının 4. orantılısı denir.
a : b = c : d  ifadesinde b,c içler, a ve d ise dışlar olarak tanımlandığından b . c = a . d ifadesine  “içler çarpımı, dışlar çarpımına eşittir” denir.

a/b=c/d=e/f=k   orantısına üçlü orantı denir ve a : c : e = b : d : f şeklinde de gösterilebilir.

Orantının Özellikleri

Orantının özellikleri

a, b, c sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere orantılar aynı sayı ile genişletilebilir ve orantı sabiti değişmez.

orantının özellikleri 2

Orantı genişletildikten sonra taraf tarafa toplanabilir.

orantının özellikleri 3

1/x= 2/ 4

olduğuna göre, x kaçtır?
A) 1 / 2 B) 1 C) 3/2 D) 2 E) 5/2

 

 

3/x= y/ 4

olduğuna göre, x . y çarpımı kaçtır?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 18

(a + b) / b = 3 olduğuna göre, a /b
oranı kaçtır?
A) 1 / 4 B) 1 /3 C) 1 D) 2 E) 3

(a-b)/b= 2

olduğuna göre,  (a + b) / b oranı kaçtır?
A) 1/ 3 B) 1/2 C) 1 D) 3 E) 4

a/b=2/3

olduğuna göre, (a+2b) / b oranı kaçtır?
A) 7/5 B)8/3 C) 9/4 D) 11/5 E) 12/7

b/ (a+b) =1/2

olduğuna göre,  a/b oranı kaçtır?
A) 1 /4 B) 1 C) 2 D) 5/2 E) 7/2

(2x+y) /x = 3

olduğuna göre, (5x+2y/) 2x oranı kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

(2x+3y) /x = 2/3

olduğuna göre,  x / y oranı kaçtır?
A) –9/4  B)- 9/5 C) – 7/5 D) 2/3 E) 4/5

a/b = 2 olduğuna göre, (3a-b)/(a+b)oranı kaçtır?
A) 1 /3 B)  1/2 C)  5/3 D) 3 E) 4

a ve b maddeleri a/b=2/5 oranında kullanılarak 70 gr
lık bir karışım elde ediliyor. Buna göre, bu karışımdaki a maddesi kaç gramdır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

1 kg elmanın fiyatının, 1 kg armutun fiyatına oranı 2/5  tir.
10 kg elma alınabilen parayla kaç kg elma alınır?
A) 5 B) 6 C) 3 D) 4 E) 2

Beyaz ve kırmızı bilyelerin bulunduğu bir torbada beyaz bilyelerin kırmızı bilyelere oranı 1/3 tür.
Bu torbada toplam 40 bilye olduğuna göre, kırmızı bilyelerin sayısı kaçtır?
A) 15 B) 30 C) 20 D) 25 E) 10

İki kişinin yaşları oranı 3/4, yaşları farkı ise 5 olduğuna göre, bu kişilerin yaşlarının toplamı kaçtır?
A) 18 B) 24 C) 30 D) 28 E) 35

Nurullah’ın boyunun uzunluğunun Asude’nin boyunun uzunluğuna oranı 3/7 dir. Boylarının uzunlukları toplamı 200 cm olduğuna
göre, boy uzunluklarının farkı kaçtır?
A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100

Bir baloncunun kırmızı ve beyaz renklerde toplam 42 balonu vardır. Kırmızı balonların sayısının, beyaz balonların sayısına oranı 3/4 olduğuna göre, beyaz balonların
sayısı kaçtır?
A) 30 B) 24 C) 12 D) 18 E) 16

Bir kuruyemişçi her 20 gr fındık ile 30 gr fıstığı, her 40  gr fıstık ile de 60 gr leblebiyi karıştırarak bir karışım hazırlıyor. Bu karışım için 60 gram fıstık kullanıldığına göre,  fındık, fıstık ve leblebiden oluşan bu karışım toplam kaç gramdır?
A) 180 B) 160 C) 270 D) 140 E) 190

a, b, c birer pozitif tam sayı ve 2a = 3b , 4b = 5c olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 36 B) 16 C) 6 D) 42 E) 15

Bir hastanede her 20 hastaya 3 hemşire bulunmaktadır. Bu hastanedeki hasta ve hemşire sayılarının toplam 69 olduğuna göre, bu hastanedeki hasta sayısı kaçtır?
A) 58 B) 64 C) 54 D) 60 E) 56

One Comment

  1. Pingback: Oran Orantı konu anlatımı | Aperitif Matematik

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.