Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Orantı Çeşitleri

| 2 Comments

Orantı Çeşitleri

Doğru Orantı: Verilen iki çokluktan biri artarken diğeri  artıyor veya biri azalırken diğeri de azalıyor ise bu çokluk doğru orantılıdır denir.
• a/b=c/d orantısında

 

doğru orantı

 

y sayısı x sayısı ile doğru orantılı ise k > 0 olmak  üzere y/x=k  ya da y = k . x biçiminde gösterilir.

a, b, c sayıları sırasıyla x, y, z ile doğru orantılı (orantılı) ise a/x=b/y=c/z=k veya a : b : c = x : y : z  ile gösterilir.

Ters Orantı: Verilen iki çokluktan biri artarken diğeri azalıyor veya biri azalırken diğeri artıyor ise bu çokluklar
ters orantılıdır denir. Ters orantıda verilen iki çokluğun çarpımı sabittir.

ters orantı

y sayısı ile x sayısı ters orantılı ise y . x = k ile gösterilir.
• a, b, c sayıları sırasıyla x, y ve z ile ters orantılı ise a . x = b . y = c . z dir.

Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin sayıları sırasıyla  1,6 ve 1,4 sayıları ile orantılıdır. Bu sınıfın mevcudu en az kaçtır?
A) 14 B) 18 C) 12 D) 15 E) 11

a, b, c pozitif tam sayılar ve 2a = 5b = c olduğuna göre, a + b + c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 15 B) 32 C) 17 D) 12 E) 14

Un, yağ ve şeker ağırlık bakımından sırasıyla 2, 3, 5  oranında karıştırılarak 30 kg lık bir hamur yapılıyor.
Kullanılan şeker miktarı yağ miktarından kaç kg fazladır?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

a, b, c pozitif tam sayıları 2, 3, 7 sayılarıyla doğru orantılıdır. c > 14 olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük değeri kaçtır?
A) 18 B) 26 C) 28 D) 36 E) 48

ABC üçgeninin iç açıları 2, 3, 4 sayılarıyla orantılı olduğuna göre, en küçük iç açısı kaç derecedir?
A) 70 B) 60 C) 50 D) 40 E) 30

Üzerinde 2, 3 ve 5 numaralarının yazılı olduğu üç kavanoza, üzerindeki numaralarla doğru orantılı olacak biçimde çikolata konuluyor. Bu kavanozlara toplam 90 tane çikolata konulduğuna göre, üzerinde 5 yazan kavanoza kaç tane çikolata konulmuştur?
A) 27 B) 36 C) 45 D) 54 E) 60

Etiket numaraları 1, 2, 3 olan üç kutuya, etiket numaralarının kareleriyle orantılı miktarlarda para konuluyor. Kutulardaki toplam para 420 TL olduğuna göre, 2
numaralı kutuya kaç TL konmuştur?
A) 84 B) 100 C) 120 D) 160 E) 180

Bir torbada bulunan cevizler üç çocuk arasında 2, 5 ve 7 sayılarıyla orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor.
En çok ceviz alan çocuk, en az ceviz alan çocuktan 15 ceviz fazla aldığına göre, torbadaki toplam ceviz sayısı kaçtır?
A) 39 B) 42 C) 45 D) 48 E) 51

380 TL 2, 7 ve 11 yaşlarındaki kardeşlere yaşları ile  orantılı olarak paylaştırılıyor. En büyük kardeş ne kadar para alır?
A) 240 B) 209 C) 198 D) 187 E) 154

Üç doğal sayı sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru orantılıdır. Bu doğal sayılar sırasıyla hangi en küçük pozitif
tam sayılarla ters orantılı olur?
A) 2 : 4 : 3 B) 3 : 4 : 5 C) 6 : 4 : 5 D) 6 : 4 : 3 E) 7 : 4 : 3

Üç doğal sayı sırasıyla 6, 2, 3 ile ters orantılıdır. Bu doğal sayılar sırasıyla hangi en küçük pozitif
tam sayılarla doğru orantılıdır?
A) 3 : 2 : 4 B) 1 : 2 : 4 C) 1 : 3 : 2 D) 1 : 4 : 5 E) 6 : 2 : 1

Üç sandıktaki elmaların sayısı 3, 4, 5 sayılarıyla  orantılıdır. Bu üç sandıktaki elmaların toplam sayısı 156 olduğuna göre, en az elma bulunan sandıktaki elma sayısı kaçtır?
A) 26 B) 39 C) 42 D) 55 E) 68

Bir adam 2 dakikada 200 metre koşuyor. Bu adam 6 dakikada kaç metre koşar?
A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 800

Kahvenin 100 gramı 3 TL olduğuna göre, 250 gramı kaç TL dir?
A) 7,5 B) 8 C) 8,5 D) 9 E) 9,5

Her 7 gram A maddesine 4 gram B maddesi karıştırılarak bir ilaç hazırlanıyor. 88 gram ilaçta kaç gram B maddesi vardır?
A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44

Bir marangoz ustası bir günde 5 masa, kalfası ise 3 masa yapabiliyor. İkisi beraber belli bir süre sonunda 144 masa
yaptıklarına göre, kalfanın yaptığı masa sayısı kaçtır?
A) 72 B) 54 C) 48 D) 46 E) 38

2 Comments

  1. Pingback: Oran Orantı konu anlatımı | Aperitif Matematik

  2. Orant l iki okluktan biri artarken di eri ayn oranda azal yorsa ya da biri artarken di eri ayn oranda azal yorsa bu iki okluk ters orant l d r denir.

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.