Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Ortalama Çeşitleri

| 1 Comment

Ortalama Çeşitleri

Aritmetik Ortalama: x 1 , x 2 , x 3 , …, x n gibi n tane sayının
aritmetik ortalaması
Aritmetik ortalama

aritmetik ortalama
• a ve b gibi iki sayının aritmetik ortalaması (a+ b)/2 dir.
• a, b, c gibi üç sayının aritmetik ortalaması (a+ b+ c)/3 tür.

Geometrik Ortalama: x 1 , x 2 , x 3 , …, x n gibi n tane sayı-
nın geometrik ortalaması
Geometrik ortalama

geometrik ortalama

 

11, 10, 18 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

10 sayının aritmetik ortalaması 13 olduğuna göre,  bu sayıların toplamı kaçtır?
A) 120 B) 130 C) 140 D) 160 E) 170

Bir öğrenci üç sınava girmiştir. İlk iki sınavın ortalaması 7 dir. Üç sınavdan aldığı notların ortalamasının 8 olma-
sı için üçüncü sınavdan kaç almalıdır?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

Bir sınıftaki öğrencilerin yaş ortalaması 13 tür. 2 yıl sonra bu öğrencilerin yaş ortalaması kaç olur?
A) 11 B) 12 C) 14 D) 15 E) 17

Bir gruptaki kız sporcuların yaş ortalaması 19, erkek  sporcuların yaş ortalaması 16 dır.
Erkeklerin sayısı kızların sayısının yarısı olduğuna göre, bu grubun yaş ortalaması kaçtır?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

10 sayısının aritmetik ortalaması 12 dir. Bu sayılara toplamları 90 olan 4 sayı eklenirse bu
14 sayının aritmetik ortalaması kaç olur?
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 21

7 sayısının aritmetik ortalaması 21 dir. Bunlardan  aritmetik ortalaması 15 olan 4 sayı çıkarılıyor.
Geriye kalan üç sayının toplamı kaçtır?
A) 75 B) 78 C) 79 D) 81 E) 87

4 öğrencinin matematik sınavından aldığı notlar 50,  52, 65 ve x tir.
4 öğrencinin matematik sınavından aldığı notların  aritmetik ortalaması 55 olduğuna göre, x kaçtır?
A) 49 B) 50 C) 51 D) 52 E) 53

2, 4, 6, 8, 12, 4, 2, 9      sayı dizisinin medyanı (ortanca) kaçtır?
A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

3, 6 ve 12 sayılarının geometrik ortalaması kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Toplamları 108 olan 18 sayma sayısı vardır. Bunlardan bir kısmının ortalaması 8, ötekilerin ortalaması  ise 5 tir.
Buna göre, ortalaması 8 olan sayılar kaç tanedir?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

Bir gruptaki kızların yaş ortalaması 16, erkeklerin yaş ortalaması 22 dir. Bu gruptaki kızların sayısı erkeklerin sayısının  iki katı olduğuna göre, bu grubun yaş ortalaması
kaçtır?
A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

a, b, c sayılarının aritmetik ortalaması 8 dir. a + b = 14 olduğuna göre, c sayısı kaçtır?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

Aritmetik ortalaması 7 olan 10 sayıya, aritmetik  ortalaması 9 olan 5 sayı eklenirse bu 15 sayının toplamı kaç olur?
A) 90 B) 95 C) 105 D) 110 E) 115

 

One Comment

  1. Pingback: Oran Orantı konu anlatımı | Aperitif Matematik

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.