Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Sayı Basamakları

| 21 Comments

Sayı Basamakları

Sayı Basamakları

Sayıların Çözümlenmesi

Basamak Analizi

ab iki basamaklı bir sayı olmak üzere ab=10a+b

abc üç basamaklı bir sayı olmak üzere abc=100a+10b+c şeklinde yazılır.

1453 sayısında  3 birler basamağında,5 onlar basamağında, 4 yüzler basamağında,1 binler basamağındadır. 4 ün sayı değeri 4, basamak değeri ise 400 dür.

1453 sayısının sayı değerleri toplamı 1+4+5+3= 13 tür.

1452 sayısının basamak değeri ise 1453 tür.

Örnek  1

ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır.

ab+ba=154 ise ab nin en büyük değeri kaçtır?

Çözüm

Örnek 2

a ve b birer rakam ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır.

Buna göre ab+ba aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)22              B)33           C)44          D)55           E)67

Çözüm

Örnek 3

bac ve cab üç basamaklı doğal sayılardır.

bac-cab=693 ise b-c farkı kaçtır?

Çözüm

 

 

Örnek 4

aa, ab, ba ve bb iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere (ab+ba)/(aa+bb) ifadesinin değeri kaçtır?

Çözüm

Örnek 5

a,b,c birer rakam; abc, bca, cab üç basamaklı sayılardır. abc+bca+cab=110 ise anın en büyük değeri kaçtır?

Çözüm

Örnek 6

a eşit değildir b ve ab, ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab+ba=55(a-b) ise ab sayısı kaçtır? 

Çözüm

Örnek 7

ab,  bc ve ca rakamları farklı birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılardır.

ab+ bc+ca=242 ise c sayısı en az kaçtır?

Çözüm

Örnek 8

Üç basamaklı 7KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 36 katıdır. Buna göre K+M toplamı kaçtır?

Çözüm

 

Örnek 9

Üç basamaklı 5ab sayısı iki basamaklı ba sayısının 12 katından 18 fazladır. Buna göre ba sayısı kaçtır?

Çözüm

Örnek 10

Her biri üç basamaklı 7 tam sayının yüzler basamağı 2 arttırılıp onlar basamağı 5 azaltılırsa bu sayıların toplamı nasıl değişir?

Çözüm

Örnek 11

Bir öğrenciden verilen bir x sayısını 52 ile çarpması istenmiştir. Öğrenci sonucu 37128 bulmuş lakin işlemi kontrol ederken x sayısının 6 olan yüzler basamağını 7 olarak gördüğünü saptıyor. Buna göre doğru sonuç kaçtır?

Çözüm

Örnek 12

Rakamları farklı üç basamaklı xyz sayısı üç basamaklı zyx sayısından 396 fazladır. Bu koşula uyan kaç tane xyz doğal sayısı vardır?

Çözüm

Örnek 13

Yukarıdaki çarpma işlemi yapılırken çarpımlardan biri basamak kaydırılarak hata yapılmıştır. Buna göre çarpma işleminin doğru sonucu kaçtır?

Çözüm

Örnek 14

126 sayfalık bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için kaç tane rakam kullanılır?

Çözüm

Örnek 15

ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır.

a^2-b^2=65 olduğuna göre (ab)^2-(ba)^2 işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Örnek 16

ab iki basamaklı sayısı rakamları toplamının 3×-4 katı, ba iki basamaklı sayısı rakamları toplamının 2×-5 katı ise x kaçtır?

Çözüm

Örnek 17

x bir reel sayı ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere a.x=4,2     b.x=7

ise (ab).x ifadesinin sonucu kaçtır?

Çözüm

Örnek 18

İki basamaklı bir doğal sayı rakamları toplamının 5 katına eşit ise bu koşula uyan kaç doğal sayı vardır?

Çözüm

Örnek 19

xyz4 dört basamaklı sayısı A ile gösterildiğine göre 4xyz5 beş basamaklı sayısının A cinsinden eşiti nedir?

Çözüm

Örnek 20

abc üç basamklı bir sayı olduğuna göre 65.(abc) çarpımında a 1 arttırılır b iki azaltılırsa çarpım ne kadar artar?

Çözüm

Örnek 21

1 den 6 ya kadar olan rakamlar kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı altı basamaklı ABCDEF sayısında A+B=C+D=E+F dir.

Bu koşulları sağlayan en küçük ABCDEF sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

Çözüm

Örnek 22

1 den 54 e kadar olan tam sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak

A=123456…….91011…………………….5354

şeklinde 99 basamaklı bir A sayısı oluşturuluyor.

Buna göre A sayısının soldan 52. rakamı kaçtır? 

Çözüm

Örnek 23

Yukarıdaki çarpma işleminde birinci çarpan kaçtır?

Çözüm

Örnek 24

 

Yukarıdaki çarpma işleminde her nokta bir rakamın yerini tutmaktadır. Buna göre IV. Sıradaki üç basamaklı sayı kaçtır?

Çözüm

 

Örnek 25

İki basamaklı birbirinden farklı 4 pozitif tam sayının toplamı 337 dir. Bu sayıların en küçüğü en az kaçtır?

Çözüm

 

Örnek 26

İki basamaklı rakamları farklı 4 değişik sayının toplamı 123 ise bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır?

Çözüm

Örnek 27

Toplamları 441 olan rakamları farklı 3 basamaklı üç sayının en küçüğü en fazla kaçtır?

Çözüm

Örnek 28

Rakamları farklı 2 basamaklı 5 değişik sayının toplamı 120 ise en büyüğü en az kaçtır?

Çözüm

Örnek 29

İkisi 15 ten büyük dört farklı doğal sayının toplamı 73 ise bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır?

Çözüm

21 Comments

 1. bu konudan daha zor soruların olduğu bir sayı basamakları konu anlatım videosu çekebilir misiniz?

 2. çok teşekkür ederim çok faydalı oldu.

 3. bu konudan ygs matematikte kaç soru çıkıyor?

 4. 345 sayısındaki 4 ün basamak değeri kaçtır?

 5. güzel anlatım teşekkürler Sayı Basamakları | Aperitif Matematik

 6. güzel konu anlatımı olmuş teşekkürler…

 7. beğenmedim daha güzel olabilirdi

 8. 3247 sayısındaki 2 kaçlar basamağındadır?

 9. 3247 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?

 10. 5 sayının onlar basamağı 2 artar yüzler basamağı 1 azalırsa bu 5 sayının toplamı kaç azalır

  • böyle sorularda bir sayı için düşünelim önce onlar basamağı 2 artarsa sayı 20 artar, yüzler basamağı 1 artarsa sayı 100 artar. Böylece bir sayıyı düşünürsek sayı 20 artar 100 azalır yani bir sayıiçin 20-100=-80 bulunur. Yani bir sayı 80 azalır. Bunu 5 sayı için yaparsak 80 .5 = 400 azalır sonucu bulunmuşolur.

 11. bu konudan kpss de soru çıkıyormu

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.