Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Tam Kare ifadeler

| 1 Comment

Tam Kare ifadeler

Başarılı olmak için videonun TAMAMINI İZLEYİN

Tam kare ifadeler konusuyla bağlantılı olan en küçük değeri kaçtır soruları ile ilgili özel konu anlatımı için tıklayınız
Tam Kare İfadeler

tamkare ifadeler

Üç Terimlinin Tam Karesi

üç terimlinin tamkaresi

(a + b) 2

ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) a ^2 + 2ab + b ^2 B) a^ 2 + ab + b^ 2 C) a ^2 – 2ab + b ^2 D) a ^2 – ab + b ^2 E) a ^2 + ab – b^ 2

(x – 2) ^2
ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x – 2) (x + 2) B) x^ 2 + 4x – 4 C) x ^2 – 4x – 4 D) x ^2 – 4x + 4 E) x ^2 + x + 2

(x + 3) ^2
ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) x ^2 – 6x – 9 B) x^ 2 + 6x + 9 C) x ^2 – 3x + 9 D) x ^2 + 3x – 9 D) x ^2 + 6x – 9

(x – 2y)^ 2
ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) x^ 2 – 4xy + 2y ^2 B) x ^2 – 2xy – y ^2 C) x ^2 – 2xy + y^ 2 D) x ^2 – 4xy – 4y^ 2 E) x ^2 – 4xy + 4y ^2

(3a + b) ^2
ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) a ^2 + 6ab + b ^2 B) 3a ^2 + 6ab + b ^2 C) 9a ^2 + 6ab + b ^2 D) 9a^ 2 – 6ab + b^ 2  E) 3a ^2 + 6ab – b^ 2

(4x – 2y)^ 2

ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16x^ 2 + 16xy + 4y ^2
B) 16x ^2 – 16xy + 4y^ 2
C) 4x ^2 – 8xy + 4y ^2
D) 4x ^2 + 8xy + 4y ^2
E) 16x ^2 – 8xy + 16y^ 2

(2a + 3b) ^2
ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2a ^2 + 6ab + 3b^ 2
B) 4a ^2 + 12ab + b ^2
C) 4a ^2 + 12ab + 9b ^2
D) 4a ^2 + 6ab + 3b ^2
E) 4a ^2 + 12ab + b ^2

(x + y)^ 2 – 4xy
ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x – y) ^2 B) (x + y)^ 2 C) (x ^2 – y ^2 ) D) x^ 2 + y ^2 E) x^ 2 + 2y^ 2

(a – b) 2 + 4ab
ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) a ^2 + b ^2 B) a ^2 – b^ 2 C) (a + b)^ 2 D) (a – b) ^2 E) a ^2 + 2b ^2

x^ 2 + 10x + 25
ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x + 10) ^2 B) (x – 10) ^2 C) (x – 5) ^2 D) (x + 5) ^2 E) x 2 – 25

4a^ 2 + 12ab + 9b^ 2
ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (2a – 3b) ^2 B) (a + 3b)^ 2 C) (2a + 3b) ^2 D) (2a – 3b) ^2 E) (4a + b)^2

4x ^2 – 4xy + y ^2
ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x – 2y)^ 2 B) (2x – y) ^2 C) (x + y)^ 2  D) 4(x + y)^ 2 E) 4(x – y) ^2

(kök 2 +kök 3) 2
ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 + 4 kök 6 B) 3 +2 kök  6  C) 4 +kök 6 D) 2 + 2 kök 3 E) 5 +2 kök 6

(kök 5-1)^2

ifadesinin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6+ 4kök 5  B) 4 +2 kök 5  C) 4 – 2 kök 5 D) 6  –   kök 5 E) 6 + 2 kök  5  + y = 9

x . y = 20
olduğuna göre, x – y farkı aşağıdakilerden hangi-
si olabilir?
A) –2 B) –1 C) 0 D) 2 E) 4

(x – y) ^2 = 48
x . y = 15
olduğuna göre, (x + y)^ 2 ifadesinin eşiti kaçtır?
A) 84 B) 90 C) 96 D) 108 E) 120

a^ 2 + b ^2 = 100
a . b = 48
olduğuna göre, a + b toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 7 B) 8 C) 11 D) 12 E) 14

a ^2 + b^ 2 = 13
a . b = 6
olduğuna göre, a – b farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

a^ 2 + b ^2 = 42

a . b = 3
olduğuna göre, (a + b)^ 2 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 38 B) 44 C) 48 D) 52 E) 58

One Comment

  1. Pingback: Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler | Aperitif Matematik

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.