Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Temel Kavramlar

| 0 comments

Temel Kavramlar Konusunu 7 videoda takip edebilirsiniz.

 Değer Verme Soruları   

 Pozitif-Negatif Sorular     

Tek-Çift Sayılar           

 Asal Sayılar      

Ardışık Sayılar    

 Terim Sayısı Ardışık sayıların toplamı 

Faktöriyel Kavramı  

TEMEL KAVRAMLAR

Sayı Kümeleri

Rakam={0,  1,  2,3, 4, 5,6,7,8,9}   Sayma Sayılar = Pozitif doğal sayılar = Pozitif tam sayılar = {1, 2,3,…}

•  IN = Doğal  sayılar={0,1,2, 3,…}

• Z  = Tam  sayılar={…,–3,–2,–1,0,1,2,3,…}

•Z += Pozitif Tam    Sayılar = {1,2,3,…}

• Z –= Negatif  Tam    Sayılar = {…,   –3,–2,–1}

• Q= Rasyonel     sayılar={y/x,  x ve y  birer     tam      sayı, y≠ 0}

• Q = İrrasyonel      sayılar= Rasyonel     olmayan          sayılardır.

• R= Reel   sayılar= Rasyonel     sayılar kümesiyle       irrasyonel sayılar kümesinin  birleşimine            reel      sayılar denir.    •          Doğal sayılar ile        ilgili      sorularda    sıfırın   doğal   sayı     olduğu hatırlanmalı     ve            gözden            kaçırılmamalıdır.   •          Tam   sayılar            ile       ilgili     sorularda        negatif   tam     sayılar  unutulmamalıdır.

Verilen işlemlerde       aşağıdaki        sıraya  göre     işlemler           yapılır:

1.Parantez         içi

2.Çarpma          veya    Bölme

3.Toplama         veya    çıkarma

Not:

Çarpma ve bölme işlemleri birbirini takip ediyorsa ilk gelen işlem ilk önce yapılır. Örneğin; 8 : 2 . 4 = 8 : 8 = 1 (Yanlış)                     8 : 2 . 4 = 4 . 4 = 16 (Doğru)

Not:

Toplamları sabit olan sayıların çarpımlarının en büyük olması için sayıların birbirine en yakın hatta eşit olabiliyorsa eşit, en küçük olması için sayıların birbirine en uzak olması gerekir.

Not:

Çarpımları sabit olan sayıların toplamlarının en büyük olması için sayıların birbirine en uzak, toplamların en küçük olabilmesi için sayıların birbirine en yakın olması gerekir.

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.