Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Üslü Denklemler

| 0 comments

Üslü Denklemler

1. a üzeri n = 1 olduğu sorularda;
• a = 1 olmalıdır çünkü 1 in bütün kuvvetleri 1 dir.
• n = 0 ise a ≠ 0
• a = –1 ise n çift tam sayı

bu üç duruma göre çözüm yapılmalıdır.

üslü denklemler

üslü denklemler_1

olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) –3 B) –2 C) 1 D) 2 E) 3

üslü denklemler_2

olduğuna göre, 15 x ifadesinin a ve b cinsinden  eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) a . b B) a 2 b C) ab 2 D) a 3 b E) a 2 b 2

üslü denklemler_3

olduğuna göre, 24^ x ifadesinin a ve b cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) ab ^3 B) a^ 2 b^ 2 C) a^ 3 b D) a^ 3 b^ 3 E) a^ 3 b^ 2

2 ^x = a
3 ^x = b
5 ^x = c
olduğuna göre, 60 ^x ifadesinin eşiti kaçtır?
A) abc B) a ^2 b^ 2 c^ 2 C) abc^ 2 D) ab^ 2 c E) a^ 2 bc

2 x = a
5 x = b
olduğuna göre, (0,02) x ifadesinin a ve b türünden eşitini bulunuz.

7 ^x = 25
7 ^6 = 5^ y
olduğuna göre, x . y çarpımı kaçtır?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

x ve y tam sayılar
3 ^2x – 2 = 5^ 2y – 4
olduğuna göre, x – y farkı kaçtır?
A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2

x ve y tam sayı,
7 ^(x + 1) = 8 ^(y – 4)
olduğuna göre, x . y çarpımı kaçtır?
A) 1 B) 0 C) –2 D) –4 E) –6

(2x + 1)^ 4 = (x – 1)^ 4
denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
A) –2 B) –1 C) 3 D) 4 E) 6

(2x + 3) ^5 = (9 – x)^ 5
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

7 ^–7 = a
olduğuna göre, 7^ –6 + 7^ –5 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7a B) 14a C) 35a D) 49a E) 56a

2 ^x = 5
olduğuna göre, 2^ x + 1 + 2^ x + 2 ifadesinin değeri kaçtır?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

3 ^(x + 3) = a
olduğuna göre, 3 x + 3 + 3 x + 4 + 3 x + 5 ifadesinin a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5a B) 8a C) 12a D) 13a E) 15a

2 ^(x + 2) = y
olduğuna göre, 2 x + 3 ifadesinin y cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) y B) 2y C) y^ 2 D) y^ 3 E) 4y^ 2

7 ^a = x
olduğuna göre, 49^ a . 7^ a ifadesinin x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x B) 2x ^2 C) x^ 3 D) 2x^ 3 E) x^ 4

5^ x = 4
olduğuna göre, 25 ^(x + 1)  ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16 B) 100 C) 225 D) 256 E) 400

3 ^x = 4
olduğuna göre, 3^ x + 1 + 3 ^x + 2 ifadesinin değeri kaçtır?
A) 36 B) 48 C) 72 D) 81 E) 243

2 ^10 = a
olduğuna göre, 2 ^10 + 2 ^11 ifadesinin a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) a B) 2a C) 3a D) 4a E) 5a

2 ^x = 3
olduğuna göre, 2^( 2x + 1) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 18 C) 24 D) 32 E) 48

a^ x = 3
a ^y = 2
olduğuna göre, a^( x + 2y) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 18

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.