Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Üslü İfadelerde Dört İşlem

| 1 Comment

Üslü İfadelerde Dört İşlem

Çarpma İşlemi

Tabanları aynı olan üslü ifadelerin çarpımında üsler toplanır ve ortak olan tabanın üssü olarak yazılır.

 

• Üsleri aynı olan sayılarda çarpma işlemi yapılırken tabanlar kendi aralarında çarpılır ve çarpım
sonucu ortak olan üssün tabanı olarak yazılır.
a ^n . b^ n = (a . b)^ n

üslü sayılar 3

Bölme İşlemi
• Tabanları aynı olan üslü sayılarda bölme işlemi yapılırken payın üssünden paydanın üssü çıkarılır ve sonuç ortak olan tabanın üssü olarak yazılır.

üslü sayılar 4

Toplama ve Çıkarma
Tabanları ve üsleri aynı olan üslü sayılarda toplama veya çıkarma işlemi yapılırken kat sayılar toplanır veya çıkarılır.

üslü sayılarda toplama çıkarma

a < 0 olmak üzere
(–a)^ 3 + a . (–a)^ 2
ifadesinin eşiti kaçtır?
A) a B) –a C) a ^2 D) 2a^ 3 E) 0

3 ^x = 5
olduğuna göre, 9 ^x ifadesinin değeri kaçtır?
A) 3125 B) 625 C) 125 D) 25 E) 5

(–3)^ 4 . (–3)^ 5 . 9^ 2
işleminin sonucu kaçtır?
A) –3 13 B) –3 11 C) 3 7 D) 3 11 E) 3 13

4^ x + 1 . 2 ^x . 8^ –x
işleminin sonucu kaçtır?
A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

x^ 2a – 5 . (x 2 )^ –a + 3
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) x B) x 2 C) x 3 D) x a+1 E) x 2a+3

üslü sayılarda işlemler_1

işleminin sonucu kaçtır?
A) 2^ 18 B) 2^ 12 C) 2^ 8 D) 2^ 4 E) 2^ 2

üslü sayılarda işlemler_2

işleminin sonucu kaçtır?
A) 2^ 3 B) 2^ 4 C) 2^ 5 D) 2^ 6 E) 2^ 8

üslü sayılarda işlemler_3

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) x C) x ^2 D) x^ 3 E) x^ 4

Üslü sayılarda bölme işlemi_1

işleminin sonucu kaçtır?
A) 3 ^2 B) 3^ 3 C) 3^ 4 D) 3^ 5 E) 3^ 6

üstlü sayılarda işlemler_1

işleminin sonucu kaçtır?
A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24

üstlü sayılarda işlemler_2

işleminin sonucu kaçtır?
A) 36 B) 32 C) 24 D) 16 E) 4

üstlü sayılarda işlemler_3

olduğuna göre, A/B kaçtır?
A) 1/4 B) 1/2 C) 1 D) 2 E) 4

üstlü sayılarda işlemler_4

olduğuna göre, A . B çarpımının sonucu kaçtır?
A) 7 B) 14 C) 21 D) 35 E) 49

üstlü sayılarda işlemler_5

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) a B) a^ 2 C) a^ 3 D) a^ 4 E) a^ 5

üstlü sayılarda işlemler_6

işleminin sonucu kaçtır?
A) 1/6 B) 1/3 C) 1 D) 3 E) 6

üstlü sayılarda işlemler_7

işleminin sonucu kaçtır?
A) 243 B) 81 C) 27 D) 9 E) 3

üstlü sayılarda işlemler_8

işleminin sonucu kaçtır?
A) 3 B) 3^ 2 C) 3^ 3 D) 3^ 9 E) 3^ 12

üstlü sayılarda işlemler_9

işleminin sonucu kaçtır?
A) 1 B) 4 C) 16 D) 64 E) 256

üstlü sayılarda işlemler_10

işleminin sonucu kaçtır?
A) 4 –16 B) 4 –12 C) 4 –8 D) 4 –5 E) 4 –3

üstlü ifadelerde bölme işlemi_2

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) –a –2 B) –a –1 C) 1 D) a E) a 2

üstlü ifadelerde bölme_1

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) –x 2 B) –x 3 C) 1 D) x 2 E) x 3

0,003
sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 . 10 ^3 B) 3 . 10^ 2 C) 3 . 10^ –1 D) 3 . 10^ –2 E) 3 . 10^ –3

0,04.10^3/2

işleminin sonucu kaçtır?
A) 200 B) 20 C) 2 D) 0,2 E) 0,02

çok küçük sayılarda bölme işlemi_1

işleminin sonucu kaçtır?
A) 4 . 10 ^–5 B) 2 . 10^ –4 C) 10^ –3  D) 10 E) 1

üssün üssü_1

ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1 B) 3 C) 6 D) 12 E) 24

One Comment

  1. Pingback: Üslü Sayılar | Aperitif Matematik

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.