Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Üslü Sayılar

| 0 comments

Üslü Sayılar

 

Üslü Sayıların Özellikleri  Üslü Sayıların Basamak Sayısının Bulunması  Üslü Sayılarda İşlemler  Üslü Denklemler   Üslü Sayılarda Sıralama

x bir reel sayı ve n bir pozitif tam sayı olmak üzere n tane x sayısının çarpımının sonucu olan x^ n ifadesine üslü ifade denir.

üslü sayılar

Üslü Sayıların Özellikleri

üslü sayılar 2

3. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri ise pozitiftir. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
Üslü İfadelerde Dört İşlem

Çarpma İşlemi
Tabanları aynı olan üslü ifadelerin çarpımında üsler
toplanır ve ortak olan tabanın üssü olarak yazılır.
x^ n . x^ m = x^ n+m
• Üsleri aynı olan sayılarda çarpma işlemi yapılır-
ken tabanlar kendi aralarında çarpılır ve çarpım
sonucu ortak olan üssün tabanı olarak yazılır.
a ^n . b^ n = (a . b)^ n

üslü sayılar 3

Bölme İşlemi
• Tabanları aynı olan üslü sayılarda bölme işlemi yapılırken payın üssünden paydanın üssü çıkarılır ve sonuç ortak olan tabanın üssü olarak yazılır.

üslü sayılar 4

Toplama ve Çıkarma
Tabanları ve üsleri aynı olan üslü sayılarda toplama veya çıkarma işlemi yapılırken kat sayılar toplanır veya çıkarılır.

üslü sayılarda toplama çıkarma

Üslü Denklemler
1. a n = 1 olduğu sorularda;
• a = 1 olmalıdır çünkü 1 in bütün kuvvetleri 1 dir.
• n = 0 ise a ≠ 0
• a = –1 ise n çift tam sayı
bu üç duruma göre çözüm yapılmalıdır.

üslü denklemler

2 ^2 + 3^ 2 + 4^ 2
işleminin sonucu kaçtır?
A) 32 B) 29 C) 27 D) 26 E) 21

3^ 3 . 9^ 3 . 27^ 3
işleminin sonucu kaçtır?
A) 3 12 B) 3 14 C) 3 18 D) 3 20 E) 3 22

2^ a = 4
olduğuna göre, 3^ a – 1 kaçtır?
A) 3 B) 3 2 C) 3 3 D) 3 6 E) 3 8

 

 

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.