Aperitif Matematik

Matematiği sen de öğrenebilirsin

Yaş Problemleri

| 0 comments

Yaş Problemleri 

Bir kişinin yaşı = (Yaşanan yıl) – (Doğum yılı) ile bulunur. Burada ay hesabı gözetilmez.

Biri diğerinin yaşındayken soruları nasıl çözülür?

Biri diğerinin yaşına geldiğinde soruları nasıl çözülür?

ÖRNEK:
1979 yılında doğan Necmi’nin 2014 yılındaki yaşı;
2014
1979
35 dir.
• Bir kişi doğduğunda 0 (sıfır) yaşındadır.
• Yaşı x olan bir kişinin
➠ a yılı sonraki yaşı: x + a
➠ a yıl önceki yaşı: x – a olacaktır.

ÖRNEK:
23 yaşında olan Merve’nin;
5 yıl sonraki yaşı: 23 + 5 = 28
6 yıl önceki yaşı: 23 – 6 = 17 dir.
• Bugünkü yaşları x ve y olan iki kişinin
➠ Bugünkü yaşları toplamı: x + y
➠ a yıl sonraki yaşları toplamı:
x + a + y + a = x + y + 2a
➠ a yıl önceki yaşları toplamı:
x – a + y – a = x + y – 2a
➠ a yıl sonraki yaşları farkı (x > y ise): x – y
➠ a yıl sonraki yaşları farkı: x + a – (y + a) = x – y
➠ a yıl önceki yaşları farkı: x – a – (y – a) = x – y

ÖRNEK:
Bugünkü yaşları sırası ile 17 ve 23 olan Ahmet ve
Asya’nın;
Ahmet       Asya
Bugünkü yaşları               17              23
4 yıl önceki yaşları           13              19
5 yıl sonraki yaşları         22             28
x yıl önceki yaşları         17 – x         23 – x
x yıl sonraki yaşları        17 + x         23 + x

Buradaki son üç özelliğe baktığımız zaman “iki kişi arasındaki yaş farkının hiçbir zaman değişmediği” görülür.
• Sorularda
➠ yaşında iken” ibaresi yaşı büyük olan kişi
için kullanılır.
➠ “yaşına geldiğinde” ibaresi yaşı küçük olan
kişi için kullanılır.
• Yaşı x olan bir kişi
➠ a yıl sonra doğsaydı yaşı: x – a
➠ a yıl önce doğsaydı yaşı: x + a olur.
ÖRNEK:
Yaşı 14 olan bir kişi
4 yıl önce doğsaydı yaşı: 14 + 4 = 18
4 yıl sonra doğsaydı yaşı: 14 – 4 = 10

Ahmet a, Mehmet b yaşındadır.
Ahmet, Mehmet’in yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı kaçtır?
A) 2b – 2a B) 3b – a C) 2b – a
D) 2a – b E) 2a – 2b

Bir anne x, kızı y yaşındadır.
Kızı annenin yaşına geldiğinde annenin yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) x + y B) x – y C) 2x – y
D) x – 2y E) 2x – 2y

Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 2 katından 3 fazladır.
5 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamından 18 fazla olduğuna göre, babanın yaşı kaçtır?
A) 42 B) 43 C) 44 D) 45 E) 46

Bir annenin yaşı çocuğunun yaşının 4 katıdır.
3 yıl sonra annenin yaşı çocuğunun yaşının 3 ka-
tından 1 fazla olacağına göre, çocuğun şimdiki
yaşı kaçtır?
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

Bir Cevap Yazın

Required fields are marked *.